Elektriciteitsvoorziening

De dienst Elektriciteit van het Havenbedrijf is onder meer verantwoordelijk voor laagspanningsvoorzieningen in dienstgebouwen, middenspanningscabines van het Havenbedrijf, schipperskasten, walaansluitingen en de verlichting op een groot aantal plaatsen in de haven.

Wat is het?

De afdeling Elektriciteit van het Havenbedrijf is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de volgende zaken:

  • de elektrische laagspanningsvoorzieningen in de dienstgebouwen en vergunde gebouwen
  • de middenspanningscabines in eigendom van het Havenbedrijf
  • de schipperskasten en walaansluitingen
  • de kraanputten van de kraandiensten
  • de verlichting ter hoogte van de kades, bakens, bruggen, sluizen en toegangsgeulen

Het beheer van het elektriciteitsdistributienet op Rechteroever is in handen van Iveg (onderdeel van Infrax), op Linkeroever is dat Eandis.

Contact

  • De afdeling Elektriciteit van het Havenbedrijf kunt u bereiken via elektriciteitsvoorziening@portofantwerp.com¬†of +32 3 229 74 50.
  • Iveg kunt u bereiken via het contactformulier op de website www.infrax.be, via het mailadres info@infrax.be of op het telefoonnummer +32 78 35 30 20. Specifiek voor het havengebied van Antwerpen kunt u ook een bericht sturen naar evhaven@infrax.be.
  • Eandis kunt u bereiken via het contactformulier op de website www.eandis.be of op het telefoonnummer +32 78 35 35 34.