Leidraad Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater

Een IBA - Individuele Behandeling van Afvalwater - wordt regelmatig opgelegd bij een hernieuwing van een milieuvergunning. Dit document geeft een overzicht van de verschillende waterzuiveringssystemen en hoe deze best geplaatst worden.

In de Antwerpse haven is geen openbare riolering aangelegd en lozen de bedrijven rechtstreeks of onrechtstreeks in het oppervlakte water, waarbij lozingsnormen voor het lozen op oppervlaktewater moeten gerespecteerd worden. Om aan deze lozingsnormen te voldoen, is elke bedrijf in de haven verantwoordelijk voor de plaatsing en het onderhoud van zijn eigen waterzuivering.

Onderstaand document is een leidraad voor het plaatsen van een individuele behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater.