Sleepdiensten

Om het varen op de Schelde en het manoeuvreren binnen het dokkencomplex te vergemakkelijken, kunt u in de Haven van Antwerpen een beroep doen op gespecialiseerde sleepdiensten.

Wat is het?

Kotug Smit Towage en Antwerp Towage
De sleepboten van de firma’s Kotug Smit Towage en Antwerp Towage zorgen ervoor dat schepen veilig en snel de Schelde kunnen op- en afvaren. Zij assisteren eveneens het aanleggen van schepen aan de terminals die op de Schelde gelegen zijn, zoals onder meer het Deurganckdok, de Noordzeeterminal en de Europaterminal.

Sleepbedrijf
Achter de sluizen verzorgt het Sleepbedrijf van het Havenbedrijf Antwerpen alle sleep- en assistentietaken voor zee- en binnenschepen.

Wat biedt het?

De sleepdiensten zorgen voor een betrouwbare vaart op de Schelde en in het dokkencomplex. De sleepboten die hiervoor ingezet worden hebben veel trekkracht en kunnen zeer nauwkeurig manoeuvreren.

Voor wie is het?

Rederijen, scheepsagenten en waterklerken


Contact

Antwerp Towage
Tavernierkaai 2 bus 3
2000 Antwerpen
+32 3 212 10 00
antwerp@antwerp-towage.com
www.antwerp-towage.com

Kotug Smit Towage
Italiëlei 3 bus 3
2000 Antwerpen
commerce@kotugsmit.eu
www.kotugsmit.eu

Sleepbedrijf
Blauwhoefstraat 11, Kaai 602
2040 Antwerpen
+32 3 229 67 03
sleepbedrijf@portofantwerp.com