Zeemanshuizen en kerkschip

In Antwerpen zijn vier internationaal georiënteerde zeemanshuizen en een kerkschip.

Wat is het?

Ten noorden van het stadscentrum zijn vier verschillende zeemanshuizen ingericht. Zij fungeren vooral als een sociale en religieuze ontmoetingsplaats. In de haven zelf is aan het houtdok (Eilandje) een kerkschip ingericht. Hier vinden regelmatig kerkdiensten plaats en er is gelegenheid voor een hapje en drankje. Er worden daar ook op afspraak rondleidingen gegeven.

Voor wie is het?

In het International Seamen’s House en The Antwerp Seafarers’ Centre zijn alle zeelieden welkom, ongeacht hun geloof of nationaliteit. De Norwegian and Swedish Seamen’s Church en de Finnish Seamen’s Church bekommeren zich vooral om zeelieden van hun eigen nationaliteit. In het kerkschip is iedereen welkom.