Naar een efficiënter goederenvervoer

Door de strategische ligging in Europa is er veel trafiek in de haven van Antwerpen. Om een toenemende congestie op de weg te vermijden, werkt het Havenbedrijf Antwerpen proactief aan een efficiëntere organisatie van het goederenvervoer. Enerzijds door het transport over de weg te optimaliseren zodat minder vrachtwagens dezelfde lading vervoeren. Anderzijds door de verschuiving van het wegtransport te stimuleren naar spoor en binnenvaart. Lees onze verschillende initiatieven.

Strategische ligging biedt opportuniteiten voor wegvervoer 

Strategische ligging Antwerpen wegennet

Het wegvervoer speelt een cruciale rol in de verbinding tussen de Antwerpse haven en haar achterland door de centrale ligging in het Europese wegennet. Zo is Antwerpen bereikbaar via een uitgebreid netwerk aan internationale snelwegen. In 2015 was het wegtransport nog verantwoordelijk voor 58% van de goederentrafiek van en naar de haven.

Binnen het havengebied rijden dagelijks duizenden trucks af en aan om efficiënt en snel transport te verzekeren tussen de terminals, magazijnen en industriële bedrijven.

 


De centrale ligging in het hart van consumerend en producerend Europa biedt veel perspectieven om op een efficiënte manier de eindklant te bereiken. De haven is omgeven door een uitgebreid netwerk aan snelwegen met rechtstreekse en snelle verbindingen naar industriële centra in Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Duitsland, Frankrijk en tal van andere bestemmingen in Europa.

 

 

 

 

Stimuleren modal shift: verschuiving van wegvervoer naar spoor en binnenvaart


Het Havenbedrijf zet in op een meer evenwichtige verdeling tussen de verschillende transportmodi door een gedeeltelijke omschakeling naar meer duurzame transportmogelijkheden: spoor en binnenvaart.

Zowel op het vlak van spoor als binnenvaart is verdere groei nodig. Antwerpen ligt op het knooppunt van de drie voornaamste spoorcorridors in Europa. Daarnaast is Antwerpen, door haar ligging middenin de Schelde-Maas-Rijn-delta, rechtstreeks verbonden met het pan-Europese binnenvaartnetwerk.

Maar we kunnen ook de mobiliteit op de weg efficiënter maken door infrastructuurwerken en initiatieven te nemen.

         

Contact

Pascale Pasmans

Function: 
Hoofd Intermodaliteit & achterland
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Candide De Bruyn

Function: 
Consulent Strategie & Analyse
T.: 
00 32 3 205 20 48
Address: 

Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen

Jan Buytaert

Function: 
Consulent Strategie & Analyse
Address: 

Havenbedrijf Antwerpen
Havenhuis
Zaha Hadidplein 1
2030 Antwerpen