Natuurpunt

De Antwerpse haven is niet alleen een belangrijke schakel in de mondiale economie, maar ook een onmisbaar onderdeel in een grensoverschrijvend ecologisch netwerk. In het Antwerpse havengebied ligt namelijk een groot deel van het Schelde-estuarium, dat natuurgebieden van Europees belang omvat (de zogenaamde Europese Vogel- en Habitatrichtlijngebieden).

Om deze waardevolle gebieden zo goed mogelijk te beschermen, werkt het Havenbedrijf sinds 2001 nauw samen met Natuurpunt. Natuurpunt is de grootste natuurbeschermingsorganisatie in België. Deze niet-gouvernementele organisatie ijvert onder meer voor de bescherming van belangrijke biotopen, soorten en landschappen, waaronder die in het Antwerpse havengebied. Dit doet ze bijvoorbeeld door de gebieden te beheren, de aanwezige flora en fauna te monitoren en advies te geven voor het verdere beheer en de invulling van de natuurrijke gebieden in de haven.

Met het project ‘De Antwerpse haven natuurlijker’ werken Natuurpunt en het Havenbedrijf ook aan een versterking van de ecologische infrastructuur in het havengebied. Kerngebieden, corridors en stapstenen moeten een verbindingsnetwerk vormen tussen de natuurgebieden in en rond het Antwerpse havengebied, zonder een belemmering te zijn voor de ontwikkeling van de haven. Hierbij kun je denken aan het inrichten van leefgebieden voor de rugstreeppad, het aanleggen van een vispaaiplaats, het inrichten van nestgelegenheden voor oeverzwaluwen en nog vele andere acties voor vele verschillende soorten.

Voor het vervullen van al deze taken kan Natuurpunt een beroep doen op de expertise van vele vrijwilligers. Maar ook de steun van de meer dan 90.000 leden is onmisbaar.

Website Natuurpunt