140 vrijwilligers ruimen 3 ton zwerfvuil op in Galgeschoor

Dinsdag 20 03 2018

140 dappere vrijwilligers trotseerden de snerpende kou en de sneeuw om het natuurgebied Galgeschoor op te ruimen. Het Havenbedrijf Antwerpen en Natuurpunt organiseerden hier voor de zevende maal een opruimactie. Samen verzamelden ze 3 ton afval.

Recyclage

Het Galgeschoor is een indrukwekkend natuurgebied in de Schelde. Dankzij de getijdenwerking, die voor een wisselend zoutgehalte in het gebied zorgt, overleven hier enkel speciaal aangepaste planten. En ook trekvogels kunnen dit gebied waarderen. Maar … het afval dat in de Schelde drijft, spoelt in dit getijdengebied makkelijk aan. Daarom organiseren het Havenbedrijf en Natuurpunt een jaarlijkse opruimactie.

Het afval dat zij ophalen, wordt door Indaver verwerkt: ofwel wordt het gesorteerd (in geval van hergebruik) ofwel verbrand, waarbij energie wordt gerecupereerd. In beide gevallen gaat het om een duurzame verwerking van het afval.

Plastics

De focus van de actie dit jaar ligt op plastic afval. Eind vorig jaar tekende de Antwerpse haven als eerste haven in Europa ‘Operation Clean Sweep®’, een initiatief van Plastics Europe, waarmee de haven het verlies van plastic pellets in zeewater wil herleiden tot het absolute minimum. Ook sectorfederatie essenscia zette mee de schouders onder dit initiatief.

Bekijk hier de foto’s van de opruimactie