3,0 procent groei voor de Antwerpse haven na 9 maanden

Publication date: 
25 Okt 2013

De haven van Antwerpen heeft tijdens de eerste negen maanden van dit jaar 143.015.226 ton goederen behandeld. Dat is 3,0 procent meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De behandeling van vloeibaar massagoed laat andermaal mooie groeicijfers optekenen en stuwt de algemene overslag omhoog.

Vloeibaar massagoed

De overslag van vloeibaar massagoed steeg de afgelopen negen maanden met 32,0 procent tot 44.472.343 ton. De behandeling van aardoliederivaten klokte eind september af op 32.211.312 ton, een stijging van 36,7 procent. Chemicaliën (+9,2 procent tot 8.467.896 ton) en ruwe aardolie (+71,4 procent tot 3.481.679 ton) vervolledigen het plaatje in het segment van het vloeibaar massagoed.

Droog massagoed

De behandeling van droog massagoed daalde met 25,6 procent tot 10.941.785 ton. Deze krimp is grotendeels toe te schrijven aan een daling in de aanvoer van kolen. Van januari tot en met september werd er 57,4 procent minder kolen overgeslagen. De tarieven voor het spoorvervoer naar het Duitse achterland liggen aan de basis van deze evolutie. De Antwerpse haven kan immers minder competitieve tarieven aanbieden in vergelijking met een aantal omliggende havens.
Het Havenbedrijf doet er, samen met een aantal privéspelers, alles aan om deze kloof te dichten. 
 
Containers en breakbulk

Het containersegment vertoont zowel in tonnen als in aantallen een kleine afname. Het aantal behandelde containers zakte lichtjes (-1,7 procent) en strandde op 6.404.791 TEU. In tonnage gaat het over een daling van 2,8 procent, goed voor een overslag van 76.508.857 ton na negen maanden.
Het roro-verkeer daalde eveneens, met 5,3 procent tot 3.406.385 ton. Het aantal behandelde auto’s daarentegen steeg wel, met 5,5 procent tot 969.105 stuks. Er werden de voorbije negen maanden 26,2 procent meer auto’s ingevoerd dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. Het conventioneel stukgoed ging gedurende de eerste drie kwartalen in de min (-6,0 procent) en noteerde 7.685.856 ton behandelde goederen. Afgezien van staal, dat een dip van 9,1 procent tot 4.653.763 ton goederen liet optekenen, bleven de andere breakbulkgoederen redelijk stabiel.

Zeeschepen en vooruitzichten 

Er liepen de voorbije negen maanden 2,4 procent minder zeeschepen aan dan in 2012. De bruto tonnenmaat van de 10.769 schepen die Antwerpen telde, steeg echter wel: met 3,4 procent tot 246.890.887 BRT. Deze cijfers zijn de vertaling van een tendens: minder, maar zwaarder beladen schepen lopen onze haven aan.

Dat Antwerpen alle troeven heeft om ook de grootste zeeschepen ter wereld probleemloos te ontvangen, bewees Mary Maersk (18.000 TEU) op zaterdag 19 oktober. Het schip, behorend tot de klasse van grootste containerschepen ter wereld, liep de Antwerpse haven tijdens een proefvaart probleemloos aan. Eerder hadden simulaties in het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout al uitgewezen dat dergelijke schepen naar Antwerpen konden komen. De komst van de Mary Maersk heeft dat ook onomstotelijk aangetoond.
De alliantie van de drie grootste containerrederijen ter wereld, het P3 Network (Maersk, MSC en CMA CGM), pakt bovendien bijzonder gunstig voor Antwerpen uit. Op het Verre Oosten wint de haven er een aanloop bij, op het trans-Atlantische vaargebied blijft het aantal aanlopen behouden. Die duidelijke keuze voor Antwerpen drukt een sterk vertrouwen uit in de troeven van de Antwerpse haven en zal zich vertalen in nog meer aanlopen van +13.000 TEU schepen. 
 
Toegevoegde waarde en werkgelegenheid

Dat de ontwikkeling van de Antwerpse haven van cruciaal belang is voor de Vlaamse economie, bleek nog maar eens uit het rapport van de Nationale Bank van België over het economisch belang van de Belgische havens. In 2012 was Antwerpen goed voor een directe toegevoegde waarde van 9,76 miljard euro, een stijging van 1,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Ook de directe werkgelegenheid ging er vorig jaar op vooruit, met 60.815 directe werknemers ten opzichte van 60.010 het jaar daarvoor (een stijging van 1,3 procent).