Vanaf 2 januari zet het Albertkanaal zijn (sluis)deuren open op zondag

Maandag 16 12 2019

Het Albertkanaal is vanuit economisch standpunt de belangrijkste waterweg in Vlaanderen en een cruciale hinterlandverbinding voor de haven van Antwerpen naar de Antwerpse Kempen, Limburg en de Luikse regio. Jaarlijks vervoeren binnenschepen zo’n 40 miljoen ton aan goederen via dit kanaal. Dat is het equivalent van zo’n twee miljoen vrachtwagens per jaar.

De sterke groei van de containerbinnenvaart en de 24/7-economie langs het Albertkanaal hebben als effect dat het aantal aanvragen voor sluisbediening op zon- en feestdagen de voorbije jaren sterk is toegenomen. 

 

Op basis van een analyse en stakeholderbevraging besliste de Raad van Bestuur van Vlaamse waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv om vanaf 2 januari 2020 de sluizen van het Albertkanaal 24/7 te bedienen zonder hiervoor extra kosten aan te rekenen. Daarbij werd ook de beslissing genomen om niet langer kosten aan te rekenen voor de zondagbediening van sluizen elders op het Vlaamse waterwegennet.
 

Port of Antwerp zet al jaren in op de binnenvaart als duurzaam en efficiënt transportalternatief voor de weg en neemt talrijke initiatieven in nauwe samenwerking met de sector om deze vervoersmodus aantrekkelijker te maken. De verruimde dienstverlening op deze cruciale wateras biedt de nodige flexibiliteit aan bedrijven om op elke dag van de week hun goederen via de binnenvaart te kunnen vervoeren.