Antwerpen gaat ESPO

Woensdag 19 07 2017

Ook dit jaar dingt de haven van Antwerpen mee naar de ESPO Award. De afkorting staat voor European Sea Ports Organisation, werd opgericht in 1993 en verdedigt de belangen van de Europese zeehavens. 

Naast de technische comités en de belangenbehartiging van de aangesloten havens, hecht zij veel belang aan de sociale integratie van de havens en hun omgeving, het maatschappelijk draagvlak. De organisatie is dan een grote verdediger van duurzaamheid en de bescherming van het milieu binnen de sector. De jaarlijkse Award kadert hierin.

Met de jaarlijkse prijs is dan ook bedoeld om alle partners te challengen en ‘best practices’ naar voren te schuiven.

Dit jaar werd aan de deelnemende havens gevraagd de ‘culturele en artistieke betrokkenheid’ van hun haven weer te geven en te kaderen. De deelname van Antwerpen werd in een brochure gegoten die een inkijk geeft in het rijke culturele en artistieke leven van de stad en haar omgeving en de rol die we als haven daarin spelen.

De haven van Antwerpen won de ESPO Award in 2013 rond het thema ‘Cultureel Erfgoed’.

Lees hier de brochure.