Antwerpse haven in volle duurzame transitie

Donderdag 19 10 2017
Vervuiling pellets Verrebroekdok

Op 10 oktober vond het eerste duurzaamheidscongres plaats met de lancering van het vierde duurzaamheidsverslag waarin de 17 Sustainable Development Goals volledig zijn geïntegreerd. De havengemeenschap stelde ook de vernieuwde website www.duurzamehavenvanantwerpen.be voor met cases en info over de duurzame transitie die de bedrijven in de haven van Antwerpen vandaag doormaken. Het Havenbedrijf, de logistieke spelers en de transportsector ondertekenden ook het Operation Clean Sweep © charter. Antwerpen is koploper als duurzame polymeerhub en wil met het programma 'Zero Pellet Loss' de vervuiling van micropellets reduceren tot nul.

Antwerpse haven gaat als eerste haven in Europea voor 'Zero Pellet Loss'

Het Havenbedrijf Antwerpen is de eerste haven die het Operation Clean Sweep charter, een internationaal programma van Plastics Europe, ondertekent. Een concrete actie van dit programma is het Zero Pellet Loss-project, waar het Havenbedrijf Antwerpen, essencia, Voka en Plastics Europe hun schouders onder zetten.

Wekelijkse monitoringacties, opruimacties en een incidentenmanager moeten het verlies van pellets tot het absolute minimum herleiden.

Daarnaast streeft de sector naar een meer duurzame productie en bewerking van polymeren. Hiervoor werd een platform opgericht waar de deelnemers best practices uitwerken om nog duurzamer te werken. De leden van dit platform maken allemaal deel uit van het Zero Pellet Loss-project.

“Duurzaam ondernemen zit ondertussen die in de genen van onze havenbedrijven” zegt havenschepen Marc Van Peel. “Er wordt in alle sectoren hard gewerkt om people, planet en prosperity met elkaar te verzoenen.”

Duurzaamheidsverslag 2017 geeft duurzame transitie weer 

Niet toevallig enkele uren na de ondertekening van het Operation Clean Sweep charter, organiseerde de havengemeenschap haar duurzaamheidscongres. De deelnemers kregen praktische informatie hoe zij ook binnen hun bedrijf een duurzame transitie kunnen realiseren.

Verder werd op dit congres het vierde duurzaamheidsverslag voorgesteld dat helemaal was geënt op de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dit vierde verslag, een initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen, Alfaport-Voka en de Maatschappij Linkerscheldeoever, kwam er in samenwerking met de vele stakeholders van de haven.

Bezoek nieuwe website www.duurzamehavenvanantwerpen.be en bekijk alle initiatieven die de havengemeenschap neemt. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Tijdens dit congres stelde de havengemeenschap ook haar gezamenlijke sociale doel voor: Faro360, een project dat via de bouw van zogenaamde micro factories in ontwikkelingslanden plastic recycleert en op die manier de verspreiding en vervuiling van microplastics tegengaat.

Om bedrijven te stimuleren zich blijvend in te zetten voor een duurzame transitie, werd tijdens dit congres de tweede oproep gelanceerd om mee te dingen voor de Port of Antwerp Sustainability Award  die het meest duurzame project beloont van een bedrijf in de haven. 

Antwerpen gastvrouw voor World Ports Sustainability Program (WPSP)

Als internationale erkenning voor de vele duurzaamheidsinspanningen van de Antwerpse havengemeenschap besliste de International Association of Ports and Harbors (IAPH) om de start van zijn nieuwe World Ports Sustainability Program (WPSP) te organiseren in Antwerpen. Dit tweedaagse internationaal congres vindt plaats op 22 en 23 maart 2018.