Antwerpse haven neemt management haven Cotonou tijdelijk over

Publication date: 
22 Dec 2017

West-Afrikaanse haven maakt zich klaar voor toekomst

Port of Antwerp International (PAI), de consultancy- en investeringsdochter van het Antwerpse Havenbedrijf, is door de ministerraad van het West-Afrikaanse land Benin aangesteld om de haven van Cotonou te moderniseren. Cotonou vormt het economisch hart van Benin, de haven behandelt ongeveer 12 miljoen ton goederen op jaarbasis. Op termijn wil de havenautoriteit de haven verder laten groeien, maar zowel de infrastructuur als de organisatie zijn verouderd. De overheid besliste daarom om het management van de haven tijdelijk uit te besteden.

“We zijn zeer verheugd dat de Beninse overheid voor de expertise en knowhow van Antwerpen heeft gekozen”, zegt havenschepen Marc Van Peel, tevens voorzitter van PAI. “Met onze dochterbedrijven APEC en PAI zetten we al langer in op het doorgeven en delen van kennis en ervaring, om op die manier het wereldwijde netwerk van onze haven te versterken en om ervoor te zorgen dat Antwerpen top of mind is en blijft bij de internationale decision makers in de maritieme wereld”, aldus Van Peel.

Belang van West-Afrika
Het belang van West-Afrika voor de haven van Antwerpen kan moeilijk onderschat worden. Antwerpen heeft van alle havens in Noordwest-Europa het hoogste aandeel rechtstreekse diensten op West-Afrika, wat zich vertaalt in een marktaandeel van bijna 50%

Marktbevraging
PAI is overigens geen onbekende in West-Afrika. Specifiek in Benin voerde de investeringsdochter van het Havenbedrijf in 2017 enkele consultancy-opdrachten uit in de haven van Cotonou. De haven heeft een strategisch belang in de regio, het is één van de belangrijkste toegangspoorten tot de sub-regio, in het bijzonder de landen Burkina Faso, Niger en Mali.

Om die positie verder uit te bouwen en te versterken, besliste de overheid om het management van de haven tijdelijk uit te besteden, zodat een hervormde havenautoriteit de concurrentie met de omliggende havens volop zou kunnen aangaan. Na een selectieprocedure en onderhandelingen werd een overeenkomst met PAI bereikt.

Opdracht
Begin januari ondertekent PAI de overeenkomst in Cotonou. “Onze belangrijkste opdracht bestaat erin de havenautoriteit van Cotonou te moderniseren op organisatorisch vlak, de verouderde infrastructuur te renoveren en de uitbreiding van de haven voor te bereiden en te begeleiden. In de aanvangsfase krijgen we hiervoor drie jaar de tijd”, zegt Kristof Waterschoot, managing director van PAI. Op korte termijn zal PAI enkele sleutelfuncties binnen de havenautoriteit opnemen, om het proces van binnenuit te sturen.

Vacatures
PAI gaat nu op zoek naar 8 expats die de opdracht ter plaatse zullen uitvoeren. “We zoeken bijvoorbeeld een CEO en een financieel directeur, maar het is expliciet onze bedoeling om in de loop van het mandaat, door middel van gerichte en specifieke managementsopleidingen, lokale managers voor te bereiden op een graduele overdracht van deze sleutelfuncties”, vult Waterschoot aan. Hiervoor zal onder meer een beroep gedaan worden op APEC, het training- en opleidingscentrum van de Antwerpse haven.

Over PAI
PAI is een 100% dochtermaatschappij van het Havenbedrijf Antwerpen. Het heeft als kerntaak om de Antwerpse knowhow en reputatie wereldwijd uit te dragen door middel van consultancy-opdrachten, managementsopdrachten of participaties.

Met onderstaande link kan u beeldmateriaal downloaden van de haven van Cotonou. Copyright Havenbedrijf Antwerpen.
http://www.havenvanantwerpen.be/transfer/file.php?fn=W3J0a48gFEacOMO-Beeldmateriaal.zip