Antwerpse haven zet verder in op naamsbekendheid in India

Publication date: 
10 Nov 2017

Met een uitbreiding van het netwerk aan havenvertegenwoordigers en de oprichting van de Port of Antwerp Alumni Association zet de Antwerpse haven nog nadrukkelijker in op naamsbekendheid in India. Tijdens het recente Staatsbezoek aan India stelde Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen, drie ere-vertegenwoordigers aan voor Noord-, Zuid- en West-India, die het kantoor van de Antwerpse haven in Mumbai zullen ondersteunen. Ook de oprichting van de Port of Antwerp Alumni Association, kortweg PA3, moet de reputatie van Antwerpen in India een extra boost geven.

Ere-vertegenwoordigers
De Antwerpse haven is al langer actief én aanwezig in India. Reeds in 2006 installeerde het Havenbedrijf een eerste, voltijdse vertegenwoordiger in de havenstad Mumbai. Raj Khalid is sinds die tijd actief om de belangen van Antwerpen te behartigen. Enkele maanden geleden werd Malini Dutt toegevoegd aan het kantoor in Mumbai. Dankzij de voltijdse vertegenwoordiging groeit het aantal initiatieven in India gestaag, waardoor de haven van Antwerpen steeds meer naamsbekendheid verwerft in een economisch belangrijke regio. Op de jaarlijkse kalender staan bezoeken aan India en Antwerpen en in 2015 werd in Mumbai een opleidingscentrum met Antwerpse expertise geïnstalleerd.

Vandaag wordt het netwerk van vertegenwoordigers uitgebreid met drie ere-vertegenwoordigers die elk actief zullen zijn voor een specifieke regio. Rajesh Verma, voorzitter van de Ludhiana Custom House Agents Association, wordt de ere-vertegenwoordiger voor Noord-India. Deepak Ramaswamy, werzaam bij de ICSA Group, wordt als ere-vertegenwoordiger actief voor Zuid-India en Prashant Popat, directeur van Velji Dosabhai & Sons Pvt. Ltd., zal zich als ere-vertegenwoordiger focussen op West-India. De drie werden aangesteld tijdens een feestelijke ceremonie in Mumbai. “We geloven sterk in het belang en het potentieel van India”, sprak Jacques Vandermeiren tijdens de receptie. “We mogen dan ook trots zijn dat Antwerpen het grootste marktaandeel op India heeft van alle havens in Noordwest-Europa. Om die positie te versterken, breiden we onze vertegenwoordiging in Mumbai uit met ere-vertegenwoordigers die zich zullen focussen op specifieke regio’s. Daarmee onderstrepen we onze ambitie om de handel tussen Antwerpen en India ook in de toekomst verder op te drijven”, aldus Vandermeiren.

Port of Antwerp Alumni Association
De Antwerpse haven heeft met APEC, het Antwerpse opleidings- en trainingscentrum, een lange traditie om maritieme professionals op te leiden, zowel in Antwerpen, als in het buitenland. Met de opening van het JNPT APEC Port Training Centre werd die expertise twee jaar geleden ook in het Indiase Mumbai verankerd.

Schepen voor haven, Marc Van Peel: “Een goede band met een sterk economisch land uitwerken, loont voor Antwerpen. In 2015 startte in onze haven een driedaags trainingsprogramma om jonge Indische professionals, voornamelijk uit logistieke bedrijven te laten kennismaken met de haven van Antwerpen in al haar facetten. Inmiddels ontvingen we in Antwerpen zo’n 60 deelnemers vanuit heel India. Zo’n samenwerkingen werpen hun vruchten af: tussen 2015 en 2016 zijn 1.3 miljoen meer goederen vervoerd tussen de haven van Antwerpen en de havens in India.”

 

De deelnemers aan dit programma zullen voortaan automatisch lid worden van PA3. Deze nieuwe netwerk verenging zal events organiseren in India, met de bedoeling professionals bij elkaar te brengen en ervaringen te delen. En lang heeft PA3 niet gewacht met haar eerste event: op donderdag 9 november vond al een eerste seminarie plaats, rond het thema Big Data. Antwerpenaren Christian Leysen van Ahlers en Dennie Lockefeer van Van Moer Logistics namen er het woord.