Belvédère, een unieke uitwaaiplek

Woensdag 19 07 2017

Samen met de stad Antwerpen is Waterwegen en Zeekanaal gestart met de bouw van een zeshoekig uitkijkpunt aan de Schelde: de Belvédère, een onderdeel van het Droogdokkenpark. 

Dit park wordt aangelegd op het Droogdokkeneiland in het noorden van de stad, ter hoogte van de Kattendijksluis. Dit gebied van 18 ha is een van de zeven deelgebieden van het Masterplan Scheldekaaien, waarmee de overheid de band tussen de stad en de Schelde wil herstellen.

Om deze Belvédère te realiseren, legt Waterwegen en Zeekanaal vier kaaimuren aan die een zeshoekig uitkijkpunt zullen vormen van 2 ha groot. Later dit jaar zal de stad Antwerpen een grasperk aanleggen met veel bomen en een wandelpad. De komende jaren krijgt het nieuwe park tussen stad en haven een natuurlijke getijdenoever langs de Schelde, waar zich slikken en schorren zullen vormen. Er komt ook een avontuurlijke speelzone en een park met amfitheater voor kleine evenementen.

Om het achterliggende gebied te beschermen tegen wateroverlast, legt Waterwegen en Zeekanaal ook een nieuwe dijk aan. Deze Sigmadijk vormt een belangrijk element in de overgang tussen het natuur- en cultuurlandschap in het park.