Binnenvaart beschikt over nieuwe servicekade op Linkerscheldeoever

Publication date: 
24 Nov 2017

Havenbedrijf investeert ook in nieuwe wachtplaatsen voor de sector.

Binnenschippers in de Antwerpse haven kunnen sinds kort terecht op een gloednieuwe servicekade in Kallo. De kade, die donderdag officieel werd ingehuldigd, bevat een afvalpark, een drinkwaterpunt en een auto-afzetplaats. De servicekade in Kallo is het derde dienstenpunt voor de binnenvaart in de Antwerpse haven. Eerder openden al servicekades in Lillo (2013) en aan kaai 75 (2011). “Investeren in diensten voor de binnenvaart betekent investeren in een duurzame toekomst voor onze haven”, zei havenschepen Marc Van Peel naar aanleiding van de opening. “Vandaag wordt 38% van de containers per binnenschip vervoerd. Dat percentage moet de komende jaren omhoog. Investeringen in de nodige infrastructuur voor de binnenvaart is een belangrijk onderdeel van die ambitie”, aldus Van Peel.

Duurzame servicekade

Het park aan kaai 1550 vervangt de oude servicekade aan 1103. Door de verhuis naar de nieuwe locatie worden er bijkomende wachtplaatsen voor blauwe kegelschepen (die gevaarlijke goederen verschepen) gecreëerd. De nieuwe kade is uitgerust met een duurzaam gebouw dat onder meer voorzien werd van een warmtepomp en een groendak. Het afvalpunt werd uitgebreid met het oog op een selectievere afvalinzameling, zodat de terugwinning uit recyclage groter is. 

De werken aan de servicekade in Kallo werden uitgevoerd tussen oktober 2016 en juli 2017. In totaal investeerde het Havenbedrijf 2,4 miljoen euro in de nieuwe servicekade.

Nieuwe wachtplaatsen

Binnenvaartschippers hebben niet alleen nood aan goed uitgeruste servicekades, maar ook aan wachtplaatsen, waar ze kunnen aanmeren om te rusten of kunnen wachten op een volgende opdracht. De toegenomen binnenvaartvolumes van de afgelopen jaren hebben de vraag naar nieuwe wachtplaatsen voor de binnenvaart versterkt. “De sector van de binnenvaart is een belangrijke partner in de groei van onze haven. Daarom maken we de komende jaren middelen vrij om hen van de nodige faciliteiten te voorzien”, aldus Van Peel. 

Concreet werden de wachtplaatsen ter hoogte van Groenendijk gerenoveerd en worden er wachtplaatsen gecreëerd ter hoogte van het Reigersbos, de Noordlandbrug en de Ketelplaat. Aan de Groenendijk werden de werken reeds uitgevoerd (juni 2016-juni 2017). Voor een bedrag van 900.000 euro ondergingen de bestaande wachtplaatsen een grondige renovatie en werden er onder meer drie nieuwe loopbruggen tussen de dukdalven en de oever van het Marshalldok voorzien. Aan het Reigersbos wordt in het tweede kwartaal van 2018 gestart met de aanleg van in totaal 18 ligplaatsen voor de binnenvaart. De investering door het Havenbedrijf wordt geraamd op 1,9 miljoen euro. Ook ter hoogte van de Ketelplaat (aan Boudewijn- en Van Cauwelaertsluizencomplex) maakt de Vlaamse overheid volgend jaar werk van nieuwe wachtplaatsen. Ter hoogte van de Noordlandbrug creëert de Vlaamse Waterweg in de toekomst een wachtdok waar ook kegelschepen kunnen aanmeren. De totale geraamde kost van dit dok, 16 miljoen euro, zal door het Havenbedrijf samen met de Vlaamse Waterweg worden gedragen. Recent bereikten beide partijen hierover een akkoord.