Circulaire economie

Woensdag 21 10 2020

Port of Antwerp bouwt aan een duurzame haven en zet in op circulaire economie. Samen met het Symbioseteam van OVAM organiseren we twee gratis digitale workshops rond hoogwaardige toepassingen voor industriële reststromen.

Onze klimaatimpact wordt voor ongeveer zestig procent veroorzaakt door de manier waarop we omgaan met materialen, maar industriële symbiose kan die impact beperken. Tijdens de eerste workshop introduceren we het symbioseplatform en de visie van Port of Antwerp op circulaire economie. We helpen je om aan de slag te gaan met het symbioseplatform en brengen samen vraag en aanbod van reststromen in de haven van Antwerpen in kaart. Tijdens de tweede workshop werk je in groep op een aantal business cases gebaseerd op jouw input en je vraag en/of aanbod. 

 

Als bedrijven reststromen van andere bedrijven inzetten als grondstof, sluiten we de materiaalkringlopen en vermijden we de ontginning van primaire grondstoffen. Hiervoor zoeken we lokale samenwerkingen om waardevolle materialen in onze lokale economie te houden. Dat is zowel economisch als ecologisch voordelig. En met 900 bedrijven gevestigd in de haven vind je zeker een partner die je verder kan helpen. Vind je match op www.smartsymbiose.com.

 

Schrijf je in voor de eerste workshop en bouw mee aan de haven van morgen.

 

symbiose