Actieplan containerbinnenvaart werpt vruchten af

Woensdag 21 08 2019

Na een aantal positieve evaluaties gaat Port of Antwerp verder met gecoördineerde acties en maatregelen om de doorstroming van de containerbinnenvaart te verbeteren. Dit om de groei van de haven op een duurzame manier op te vangen.

De vijf pijlers van het actieplan

 

Wat houden de acties precies in?

  • - Capaciteit voor de behandeling van lichters
  • - Planning & samenwerking
  • - Bundeling van kleine volumes
  • - Digitalisering
  • - Uitbreiding tijdsduur verminderd verblijfsrecht

 

Specifieke ligplaatsen en centrale lichterplanning

 

De capaciteit voor de behandeling van binnenvaartschepen is inmiddels vergroot door het wegwerken van het tekort aan havenarbeid en het inzetten op specifieke ligplaatsen voor containerbinnenvaart. In juni 2019 is in dit kader de binnenvaartkade bij DPWorld opgeleverd. In de loop van 2019 komt er daarnaast een extra ligplaats op PSA Europaterminal K869.

 

Na unanieme positieve beoordeling krijgt het project centrale lichterplanning- en opvolging een structureel vervolg. Voor grotere en vaste stromen worden vaste timeframes gebruikt voor meer stabiliteit. De terminals MPET en DPWorld engageren zich om het minimum aantal ploegen voor binnenvaart te verhogen. Dit betekent dat respectievelijk minimum 8 (MPET) en 6 (DPW) ploegen op weekdagen worden ingezet.

 

Tenslotte wordt het BTS-systeem (Barge Traffic System) uitgebreid met een functionaliteit die lichtermaatschappijen proactief zal informeren over de bezetting van de terminals, met automatische meldingen wanneer de vraag de capaciteit overstijgt.

 

Nieuwe plannen voor bundeling kleine volumes

 

Ook het project rond bundeling van kleine volumes kreeg een positieve evaluatie. Met een paar wijzigingen krijgt het project een nieuwe opstart vanaf 1 september. De minimum call size wordt herleid tot 20 moves per maritieme terminal en de werking van de gesubsidieerde hubs in de haven (ATO en PSA 667) zal vervallen. De werking van de consolidatiehubs in het achterland blijft behouden aan de huidige bijdrage.

 

Op vlak van digitalisering heeft NxtPort de use-cases ‘Next mode of Transport’ en ‘Green Lights’ uitgewerkt, waarvan de testen binnenkort groen licht krijgen. Centraal hierbij staat het vroeger delen van informatie, waardoor alle partijen efficiëntiewinsten kunnen realiseren.

 

Voor de laatste pijler is sinds september 2018 de termijn van het verminderd verblijfsrecht voor de containerbinnenvaart van 36 naar 48u gebracht. Op deze manier wil Port of Antwerp tegemoetkomen aan de vraag van de sector.