Coronavirus - Bericht van CEO Jacques Vandermeiren

Publication date: 
16 Maa 2020

Het coronavirus grijpt ons allemaal aan. Het persoonlijke leven van ons allen staat even op zijn kop. De impact van het Covid-19 virus op de hele samenleving is gigantisch. In eerste instantie zijn het de gezondheidswerkers die in de eerste linie staan. Het kan niet genoeg benadrukt worden: zij verdienen enorm veel respect. Laat me dan ook mijn dankwoord richten aan al deze gezondheidswerkers.

 

Als Port of Antwerp hebben wij ook een zeer grote maatschappelijke verantwoordelijkheid in het draaiende houden van ons land, onze toevoer, onze economie. We zijn een open economie en zitten op een strategische plek. Ik wil dan ook benadrukken dat ik enorm dankbaar ben voor jullie inzet tot nog toe. Ik zag enorm veel bereidwilligheid, flexibiliteit, creativiteit, ondernemerschap én collegialiteit bij jullie werknemers. En oprecht, dat maakt me fier en grijpt me aan.

 

We hebben een multidisciplinair en grensoverschrijdend Port of Antwerp crisisteam opgestart dat regelmatig samenzit om de situatie op de voet te volgen en de nodige gepaste maatregelen te treffen. Het is van belang dat we in control blijven en permanent bijsturen. We engageren ons om, waar nodig, tijdig te communiceren.

 

Onze missie voor de komende weken is helder: de haven draaiende houden. Alle medewerkers die onze operaties rechthouden laten de haven letterlijk draaien. Sluizen worden bediend, schepen gesleept en vastgemaakt… Deze collega’s kunnen niet thuiswerken. Zij nemen hun verantwoordelijkheid en zorgen allemaal mee voor de bevoorrading van ons land. Ik wens hen daarvoor uitdrukkelijk te bedanken.

 

Ik ben er zeker van dat we, mits een gezonde dosis flexibiliteit en verantwoordelijkheidszin, deze missie tot een goed einde kunnen brengen.

 

Zorg goed voor elkaar, zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor de haven.

 

Jacques Vandermeiren
CEO