Coronavirus - Update 2 maart

Publication date: 
02 Maa 2020

De havenwerking komt dus momenteel zeker niet in het gedrang. Hoewel er inmiddels meerdere besmettingen met het Coronavirus, ook wel bekend als Covid-19, zijn in Europa, is er geen reden tot paniek.

Impact op evenementen Havenbedrijf

 

Als Havenbedrijf is het onze verantwoordelijkheid om actief mee te werken aan het vermijden van de verdere verspreiding van het coronavirus. Tegelijkertijd werken we met man en macht aan het operationeel houden van onze haven. Daarom annuleren we alle activiteiten en evenementen die niet noodzakelijk zijn om de business continuity van de haven te garanderen. We focussen ons nu op onze kerntaken. We rekenen op uw begrip voor deze beslissing.

 

Er worden naast de standaard procedures, geen aanvullende maatregelen geadviseerd. Port of Antwerp volgt permanent de adviezen van WHO, EU, FOD Volksgezondheid (Saniport) en FOD Mobiliteit op. Mocht er een verandering optreden in de situatie dan lees je dat hier.

 

Alle inkomende schepen moeten een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn, evenals een lijst van de laatste tien havens. Het schip wordt daarop door Saniport gescreend. Is er een vermoeden, dan kan het verplicht worden voor de kust te blijven en kan daar een dokter aan boord gaan.

 

Het zal dan geen loods krijgen en niet opvaren naar de Antwerpse haven.

 

Lees meer informatie over het Covid-19 op de site van de FOD Volksgezondheid.

 

Economische impact op goederentransport

 

Als gevolg van het Coronavirus zijn er momenteel circa 20% minder afvaarten in China. Wereldwijd is de verwachting dat het zal leiden tot een vermindering van het containervervoer van 1% over heel 2020.

 

In de haven van Antwerpen wordt op basis van voorlopige prognoses geschat dat door de coronacrisis een maand trafiek op China verloren zal worden. Dat komt overeen met 115.000 containers, of 7% containertrafiek van en naar China. China is voor Antwerpen de tweede handelspartner na de VS. Vorig jaar groeiden de containervolumes van Antwerpen op China met 16% tot 1,39 miljoen 20 voetcontainers (TEU).