Coronavirus - Update 13 maart

Publication date: 
13 Maa 2020

Op 12 maart kondigde de Belgische regering speciale maatregelen aan om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Tegelijkertijd heeft de premier belangrijke sectoren, waaronder de haven, gevraagd om hun activiteiten draaiende te houden. Port of Antwerp neemt haar verantwoordelijkheid en maakt er een prioriteit van om de haven volledig operationeel te houden.

 

Als grootste economische motor van het land is Port of Antwerp essentieel voor de bevoorrading van Vlaanderen en België. We doen er alles aan om de goede havenwerking te garanderen. Daarnaast werken we actief mee aan het vermijden van de verdere verspreiding van het coronavirus en zijn er verschillende maatregelen van kracht:

 

  • We volgen permanent de adviezen van de WHO, EU, FOD Volksgezondheid (Saniport) en FOD Mobiliteit op.
  • Er is een grens- en sectoroverschrijdende taskforce opgericht met verschillende partners om wekelijks de situatie te monitoren en extra maatregelen op te leggen indien nodig: Alfaport-Voka, ASV, Cepa, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, de Vlaamse Waterweg, Douane, Rijkswaterstaat en het kabinet van de Vlaamse minister van Mobiliteit.
  • Zoals altijd, moeten alle inkomende schepen een Maritime Declaration of Health (MDH) voorleggen, waarbij de kapitein 24 uur voor opvaart moet aangeven of er zieken of vermoedens van zieken aan boord zijn, evenals een lijst van de laatste tien aangelopen havens. Het schip wordt daarop door Saniport gescreend.
  • Alle evenementen van Port of Antwerp die niet hoogstnoodzakelijk zijn, worden geannuleerd en bezoekers worden enkel toegelaten op de kritische werklocaties van de haven  als dat absoluut noodzakelijk is.

 

De gezondheid en het welzijn van alle werknemers in de haven van Antwerpen is een topprioriteit en we doen er alles aan om een veilige werkomgeving te garanderen. Bovendien organiseren veel havenbedrijven zich zo,  dat zoveel mogelijk medewerkers kunnen thuiswerken en worden beperkt fysieke vergaderingen tot het hoogstnoodzakelijke.

 

Economische impact op goederentransport

De grote onzekerheid over de verspreiding van het coronavirus maakt de evaluatie van de economische impact op de haven van Antwerpen moeilijk. Aangezien de uitbraak niet tot China  beperkt is gebleven, zal dit een invloed op de wereldeconomie hebben.

 

In de haven van Antwerpen zullen er de komende weken 15 containerschepen minder uit Azië aankomen omwille van de corona-uitbraak. Deze komen bovenop de naar jaarlijkse gewoonte geschrapte afvaarten omwille van het Chinees nieuwjaar. Dat komt overeen met 115.000 TEU minder containertrafiek (standaardmaat containers) van en naar China. China is voor Antwerpen de tweede handelspartner na de VS. Voor de inschatting van de impact op de goederenstromen uit de rest van de wereld, is het te vroeg.