Coronavirus Update: De Haven van Antwerpen blijft operationeel

Maandag 23 03 2020

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan kondigde de regering strenge maatregelen aan. De haven werd in deze maatregelen geïdentificeerd als essentiële sector als belangrijkste bevoorradingspoort van België en een groot deel van Europa. Een verantwoordelijkheid die Port of Antwerp opneemt. De prioriteit? De haven volledig operationeel houden.

 

De haven van Antwerpen is essentieel voor de bevoorrading van heel België en een groot deel van Europa. Het is dus van cruciaal belang dat ze blijft werken. Daarom richtte de haven de COVID-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen op. Die grens- en sectoroverschrijdende werkgroep brengt de hele keten van de werking van de hele haven in kaart. Alle partners beschouwen het operationeel houden van de haven als een gezamenlijke prioriteit en hebben hun volle engagement geuit voor de werking van de haven.  De Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen zal wekelijks samenkomen. Deze frequentie zal worden opgevoerd mocht dit nodig zijn.
 

De haven is 100% operationeel dankzij de dagelijkse inzet en het engagement van alle medewerkers. Momenteel is er voldoende mankracht om ladingen te behandelen en chauffeurs rijden zonder al te veel oponthoud af en aan. Mochten er toch te weinig medewerkers beschikbaar zouden zijn, hebben verschillende ketenpartners een terugvalscenario om alsnog de goederenstroom draaiende te houden.
 

Onder andere levensmiddelen en gezonde voeding vliegen over de toonbank. Daardoor steeg ook de aanvoer van sommige producten. De logistieke keten is robuust en vangt de pieken van de markt heel goed op. Het is wel belangrijk dat de grenzen in Europa open blijven voor alle vormen van goederentransport.
 

Bemanningswissel in Belgische havens

Verandering van bemanning in Belgische havens is op dit moment moeilijk, vanwege de reisbeperkingen in België en andere Europese landen. Verschillende landen wereldwijd aanvaarden geen reizigers uit EU-landen. Bemanningsleden mogen het schip nog steeds verlaten tijdens hun verblijf in een Belgische haven. Ze moeten echter wel voldoen aan de huidige Belgische maatregelen. Voor meer informatie, zie de instructies van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

 
Contact

Meer info over het coronavirus en de invloed op de haven vind je op: https://www.portofantwerp.com/nl/coronavirus

Heb je nog vragen? Dan kan je die stellen via corona@portofantwerp.com.