Dienstverlening Harbour Safety & Security

Donderdag 10 06 2021

Sinds kort is de dienstverlening van Harbour Safety & Security (HSS) aangepast en uitgebreid. Daarnaast is er een strikter handhavingsbeleid. Een team van een zeventigtal Port Authority Officers met politionele bevoegdheid zorgt 24/7 aan wal en binnenkort vanop het water voor sensibilisering en handhaving. Wanneer nodig verbaliseren ze inbreuken op de havenpolitieverordening.

Het handhavingsbeleid steunt op een uitgebreid team van Port Authority Officers, Verkeersleiders en Brug-en Sluiswachters met politionele bevoegdheid. Zij krijgen daarvoor een specifieke opleiding. Dit kadert binnen de wijzigingen van het havendecreet en is gelinkt aan de havenpolitieverordening die in de nabije toekomst een update zal ondergaan. Ook werkt Port of Antwerp aan een eenvoudiger, digitaal systeem voor het aanvragen van toelatingen en meldingen.

 

Eenvoudiger en veiliger

 

De haven van Antwerpen behandelt veel gevaarlijke goederen. Dat kan gepaard gaan met risico’s. Er loopt een studieproject om de aangifte ervan te vereenvoudigen en de verantwoordelijkheden duidelijk vast te leggen. Implementatie van nieuwe systemen op langere termijn volgt na een proof of concept (POC). De aangifteplicht zal gelden voor alle vervoersmodi. Zo zijn de bevoegde diensten in staat om sneller te reageren op incidenten. Een andere grote verandering is dat de terminal voortaan volledig verantwoordelijk zal zijn voor de afhandeling van incidenten met beschadigde of lekkende containers en verpakte goederen. Tot slot zijn de opslagtermijnen sterk versoepeld en in lijn gebracht met de VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning). Om eventuele incidenten nog beter af te handelen, werken de Incident Management Officers van Port of Antwerp nauw samen met de hulpdiensten en de ketenpartners aan het uitbouwen van deze beheersmaatregelen.

 

Strikter handhavingsbeleid

 

In samenspraak met de nationale en lokale autoriteiten bevoegd voor maritieme beveiliging wordt ook strenger toegekeken op de implementatie van de ISPS-code en de meer algemene reglementering rond beveiliging. Dit maakt de haven niet alleen veiliger, maar zorgt ook voor een level playing field tussen de verschillende spelers. Verder zal Harbour Safety & Security onder andere instaan voor het verlenen van toelatingen voor dronevluchten via een online POA Droneportal. Daarnaast start Port of Antwerp in de tweede helft van 2021 met de actieve monitoring van de dronevluchten.

 

Meer informatie over Harbour Safety & Security en contactgegevens vind je op deze pagina.