Eerste duurzaamheidsaward voor ambitieus warmtenet project ECLUSE

Publication date: 
16 Nov 2016

ECLUSE op termijn goed voor 10% geproduceerde groene warmte in Vlaanderen

Het project ECLUSE, dat de energievoorziening van verschillende chemische bedrijven in de Waaslandhaven op termijn zal vervangen door een warmtenet, heeft de allereerste Sustainability Award van de Antwerpse havengemeenschap gewonnen. Het project wist een meerderheid van de stemmen van de vakjury en het publiek achter zijn naam te schrijven en liet daarmee de resterende podiumplaatsen aan de andere genomineerden voor de Award, namelijk Qpinch, Gyproc en BASF Antwerpen.

Wanneer het warmtenetwerk van ECLUSE op volle kracht zal draaien, wordt het één van de grootste industriële warmteclusters in Europa. Het kan maar liefst 10% opleveren van alle groene warmte die in Vlaanderen geproduceerd wordt. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen die België moet halen in het kader van het klimaatverdrag van Parijs dat begin november in werking is getreden. 

ECLUSE

De energievoorziening op basis van aardgas van meerdere grootschalige chemische bedrijven vervangen door een warmtenet. Dat is de doelstelling van ECLUSE. De energie voor het warmtenet wordt geproduceerd in de waste-to-energy installaties van afvalverwerker INDAVER en haar joint venture SLECO. Het stoomnetwerk zal worden aangelegd door Infrax. Zes verbrandingsinstallaties zullen stoom produceren voor een maximaal vermogen van ongeveer 250 MW. Dat levert op jaarbasis een CO2 daling op van 100.000 ton, wat je kan vergelijken met de CO2-reductie op jaarbasis van 50 windturbines van 2,3 MW. Het netwerk werd bovendien zo ontworpen dat het op termijn nog kan groeien en voor een CO2-reductie kan zorgen, die gelijk is aan de reductie van 100 windturbines. 

Vandaag wordt de stoom in turbines omgezet tot elektriciteit. Eens het stoomnetwerk operationeel is, wordt de stoom zoveel als mogelijk rechtstreeks geleverd aan de industrie via het netwerk, wat veel energie-efficiënter is en wat een belangrijke bijdrage levert tot de verankering van de chemische industrie in onze regio. Daarom ook ondersteunt essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences, het ECLUSE-warmtenetwerk.

Dat het project, nog maar twee maanden nadat de contracten met de aannemer en de afnemers in de Waaslandhaven werden getekend, de eerste duurzaamheidsaward van de Antwerpse haven mee naar huis mag nemen, beschouwen de bestuurders als de kers op de taart.

   Een daling van de CO2-emissie van 100.000 ton per jaar, het uitsparen van fossiele brandstoffen, het stimuleren van hernieuwbare energie, het verankeren van de chemische industrie op de Linkerscheldeoever,… het zijn maar enkele van de vele voordelen die het stoomnetwerk ECLUSE zal opleveren. We zijn er zeer trots op dat we dit met verschillende partners kunnen realiseren en dat we mee kunnen bouwen aan een duurzamere samenleving”, vertelt Paul Verbeeck, de voorzitter van de raad van bestuurder van ECLUSE, die de Award in ontvangst nam.

Walk of Sustainability

Met deze Sustainability Award wordt meteen de Walk of Sustainability, een duurzame promenade aan de voet van het nieuwe Havenhuis geopend. Elke winnaar van deze tweejaarlijkse Award krijgt een steen die zal ingelegd worden in deze promenade. 

Duurzame koploper

De Sustainability Award is een initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en VOKA-Alfaport. Sinds 2011 zijn zij de stuwende kracht achter het tweejaarlijkse duurzaamheidsverslag van de Antwerpse havengemeenschap. Rode draad doorheen dat verslag is de ambitie die de Antwerpse haven koestert om koploper te blijven in het creëren van duurzame toegevoegde waarde. Die ambitie wordt vanaf dit jaar nog duidelijker in de verf gezet met de tweejaarlijkse uitreiking van een duurzaamheidsaward. 

Op de oproep tot kandidaatstelling voor de award, die voor de zomervakantie werd gelanceerd, reageerden in totaal 20 bedrijven en organisaties. Wie ze zijn, en waar ze voor staan, staat beschreven in een handige brochure.

Download de brochure met alle projecten

De 7-koppige jury, onder leiding van havenschepen Marc Van Peel en de provinciegouverneurs van Oost-Vlaanderen en Antwerpen, koos hieruit 4 laureaten. Naast de uiteindelijke winnaar ECLUSE, haalden Gyproc, de producent van gipskartonplaten en pionier in de circulaire economie, BASF Antwerpen, dat een project met zogenaamde pioniersstudenten indiende en Qpinch, dat verloren restwarme recupereert, begin oktober de shortlist.

Duurzaamheid heeft in de haven van Antwerpen verschillende gezichten, met deze award willen we mensen aanmoedigen om die te ontdekken en bovendien kunnen ze een inspiratiebron zijn voor andere bedrijven in en rond het havengebied,” besluit Marc Van Peel.

Meer informatie over ECLUSE

Contact: Silvia Colazzo, communications manager Indaver nv, GSM:+32 476 631 827.