Engels curriculum voor postgraduaat Internet of Things

Dinsdag 20 03 2018

Vanaf volgend academiejaar 2018-2019 wordt de nieuwe postgraduaatsopleiding Internet of Things (IoT) ook in het Engels aangeboden. Deze opleiding tot IoT-deskundigen is een gemeenschappelijk studieprogramma van de Universiteit Antwerpen, de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.

 

Foto UAntwerpen

Het Havenbedrijf Antwerpen werkt samen met de stad Antwerpen, de Universiteit Antwerpen en het onderzoekscentrum imec aan de uitbouw van een Capital of Things. Een mooie illustratie hiervan is een digitaal platform voor het veilig en efficiënt vrijgeven van containers op de terminal. 

De vier partijen willen met Capital of Things vanuit Antwerpen een ambitieus en onderscheidend ecosysteem uitbouwen rond Internet of Things (IoT). Dit ecosysteem omvat een fijnmazig innovatienetwerk waarbij waarde wordt gecreëerd door een samenhang tussen opleiding, onderzoek, living labs, risicokapitaal, corporates en internationale merken. Lees meer


 

Meer info en inschrijven