Vlaamse regering neemt definitief voorkeursbesluit ‘Extra Containercapaciteit Antwerpen’

Maandag 27 01 2020

De containertrafiek naar de Antwerpse haven blijft jaarlijks groeien, en vertegenwoordigt een groot deel van de overslag. In 2019 nam het aantal TEU toe met 6,8%, tot 11,86 miljoen. Door deze groeiende aantallen is er behoefte aan meer ruimte. Daarom legde de Vlaamse regering in december in het complex project ‘Extra Containercapaciteit Antwerpen’ een voorkeursalternatief vast.

Dit voorkeursalternatief voorziet onder andere in de bouw van een tweede getijdendok in de Antwerpse haven en diverse inbreidingsprojecten. Na de goedkeuring door de overheid volgt nu de uitwerkingsfase, waarbij de overheid, het Havenbedrijf en diverse stakeholders de verschillende projecten concreet vormgeven.

 

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “We zijn tevreden dat we 2019 kunnen afsluiten met een definitief voorkeursbesluit ECA, een belangrijke en noodzakelijke stap voor de ontwikkeling van het economisch potentieel en de perspectieven van de haven van Antwerpen en haar bijdrage aan de Vlaamse en Belgische economie.”

 

Annick De Ridder, Antwerps Schepen voor de Haven: “Met de goedkeuring van het voorkeursbesluit geeft de Vlaamse regering een sterk signaal dat de economische urgentie van de haven, als de motor van onze economie, vooropstelt.”

 

Meer info