Extra waakzaamheid in Antwerpse haven

Publication date: 
22 Maa 2016

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel werden de bedrijven in de Antwerpse haven gevraagd om extra waakzaam te zijn en verdachte zaken zo snel mogelijk te melden aan de politiediensten. Er zullen ook extra politiepatrouilles aanwezig zijn in de haven.

Het dreigingsniveau in het ganse land werd door OCAD, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, ondertussen opgetrokken naar niveau 4. Het internationale beveiligingsniveau in de haven blijft voorlopig behouden op veiligheidsniveau 1, wat inhoudt dat de normale werkzaamheden kunnen plaatsvinden, al wordt extra waakzaamheid gevraagd aan iedereen die zich in de haven bevindt.

ISPS-code
Na de aanslagen van 11 september 2001 werd de waakzaamheid in de maritieme sector verscherpt. Mede onder impuls van de Verenigde Staten ontwikkelde de International Maritime Organization de nodige regelgeving om de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten te versterken. Op 1 juli 2004 werd de International Ship and Port Facility Security Code, kortweg ISPS-code, van kracht. De code heeft tot doel de weerbaarheid van de schepen en havenfaciliteiten tegen terroristisch geweld te verhogen. De code beoogt ook een nauwe samenwerking tussen de lokale, nationale en internationale instellingen om zo een betere bescherming van de maritieme installaties te verwezenlijken. De code is van toepassing op passagiersschepen, vrachtschepen met een bruto tonnage van 500 ton of meer en havenfaciliteiten die dit type vrachtschepen in internationaal verkeer behandelen. In de Antwerpse haven zijn er 86 ISPS-gecertificeerde havenfaciliteiten.

Op de meeste havenfaciliteiten wordt de toepassing van de regelgeving niet alleen op de kaai en in de directe omgeving van een schip voorzien, maar op het ganse bedrijfsterrein. Binnen deze faciliteiten staan veiligheidsbeambten, Port Facility Security Officers genaamd, in voor het toezicht op en het naleven van de ISPS-code. De code voorziet ook in drie beveiligingsniveaus die internationaal erkend zijn. Het beveiligingsniveau 1, dat standaard geldig is in de haven en dat ook vandaag van kracht is, houdt onder meer in dat er toezicht wordt gehouden op het laden en lossen van de lading, dat er toegangscontrole wordt uitgevoerd en dat de havenfaciliteit wordt bewaakt.

 

Medeleven
Uit respect voor de slachtoffers van de aanslagen van vandaag hangen de vlaggen aan het Havenhuis sinds vanmorgen halfstok. Het havenbestuur wenst zijn uitdrukkelijk medeleven te betuigen met de families van de slachtoffers die de aanslagen niet hebben overleefd. Het draagt de overlevenden en ooggetuigen een warm hart toe in het proces van herstel en verwerking dat hen te wachten staat.