ExxonMobil drukt startknop in van miljardeninstallatie

Vrijdag 19 04 2019

Begin april heeft de Antwerpse raffinaderij ExxonMobil een Delayed Coker Unit (DCU) in gebruik genomen. De installatie zet zware hoogzwavelige olieproducten om in schonere transportbrandstoffen, zoals diesel en gasolie voor de scheepvaart. De nieuwe fabriekseenheid vertegenwoordigt een investering van ruim 1 miljard euro.  

 

Met de DCU anticipeert ExxonMobil op nieuwe scheepvaartregulering, die op 1 januari 2020 in werking treedt. Vanaf dan mag de internationale scheepvaart geen brandstoffen meer gebruiken met een zwavelgehalte dat hoger is dan 0,5 procent. Dankzij de investering zal ook de zwaveluitstoot van de raffinaderij zelf met 75% afnemen. 

 

CEO van ExxonMobil Benelux: “Deze investering van een miljard euro bewijst dat ExxonMobil in Antwerpen een belangrijke rol blijft spelen. Met deze nieuwe fabriek komen we tegemoet aan de vraag naar laagzwavelige transportbrandstoffen en creëren we nieuwe hoogwaardige jobs. Samen met de eerdere investeringen maakt het van de Antwerpse raffinaderij een van de modernste en efficiëntste in de wereld.” 

 

ExxonMobil’s eigen onderzoekscentra zijn ook bezig met baanbrekende energieprocessen, biobrandstoffen, Carbon capture and Storage, aardgastechnologieën en geavanceerde energiebesparende materialen.

 

De ceremonie werd bijgewoond door Vlaams minister-president Geert Bourgeois, vice-eerste minister en minister van werk, economie en consumentenzaken Kris Peeters, de Amerikaanse Ambassadeur Ronald J. Gidwitz en de Antwerpse burgemeester Bart De Wever.