Gezonde financiële basis voor toekomstige investeringen

Woensdag 19 07 2017

Het Havenbedrijf Antwerpen heeft zijn financieel boekjaar afgesloten met een geconsolideerde winst van 122,7 miljoen euro. Voor een belangrijk deel is dit resultaat toe te wijzen aan de meerwaarde op de verkoop van het vroegere Havenhuis, een eenmalige factor dus.


Tegemoetkomen aan klantenverwachtingen

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf: “Voldoende financiële voorzieningen zijn noodzakelijk om onze klanten de betrouwbare en kostenefficiënte dienstverlening te bieden waarop ze rekenen. Maritieme toegankelijkheid, kwaliteitsvolle achterlandverbindingen via de verschillende vervoersmodi, voldoende capaciteit en optimaal werkende infrastructuur zijn slechts enkele van de verwachtingen die onze klanten koesteren en waarin we de volgende jaren flink zullen moeten investeren.” Zo staan er belangrijke projecten op stapel waarvoor het Havenbedrijf een aanzienlijke financiële bijdrage zal leveren. Denk hierbij aan de Oosterweelverbinding, de renovatie en uitbreiding van de Royerssluis en de investeringen in het kader van het complex project ‘Extra Containercapaciteit voor de haven van Antwerpen’.

Lees het gedetailleerde persbericht voor de belangrijkste elementen bij het geconsolideerd resultaat van 2016.

Antwerpse haven groeit tijdens eerste zes maanden van 2017

De haven van Antwerpen heeft 111.385.518 ton goederen behandeld tijdens de eerste zes maanden van dit jaar. Dat is een groei van 2,8% ten opzicht van dezelfde periode in 2016. De containertrafiek kende een stijging van 2,5% in ton. In TEU bedroeg de stijging +1,9%. Het vloeibaar massagoed noteert eind juni +1,8%.

Na de voorbije recordjaren geven deze cijfers verder vertrouwen. “We zetten deze cijfers af tegen bijzonder sterke jaren”, zegt Jacques Vandermeiren, “In 2016 was de Antwerpse haven een van de weinige groeiers in de Hamburg-Le Havre Range. Als je het jaar daarop opnieuw een positief rapport kan voorleggen, mogen we daar tevreden over zijn”, aldus Vandermeiren. “Maar laat ons vooral vooruit kijken: deze volumes tonen ook de noodzaak aan extra containercapaciteit in de Antwerpse haven aan. We zullen alles in het werk blijven zetten om de havenbedrijven de zuurstof te geven die ze nodig hebben. Onze bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, niet alleen in de haven, maar ook ver daarbuiten. Die motor van en voor tewerkstelling in Vlaanderen moeten we blijven voeden”, besluit Vandermeiren.

Lees het gedetailleerde persbericht voor de groei per goederenstroom. Hierin tevens een warme oproep voor de invulling van extra werkkrachten tijdens de zomermaanden.

Publicaties

De jaarrekening is opgenomen in het jaarverslag over 2016. Dit kan geraadpleegd worden via de website van het Havenbedrijf, onder de rubriek ‘publicaties’.

Er is ook een nieuw ‘Feiten & Cijfers 2017’-boekje beschikbaar.