Grenzen gesloten voor personen - Green lanes voor goederenvervoer

Dinsdag 24 03 2020
Als aanvullende maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werden alle EU-binnengrenzen gesloten voor personen. Voor personeel van essentiële sectoren blijven de grenspassages gevrijwaard en voor goederenvervoer zullen speciale green lanes worden voorzien.

 

De haven behoort tot de essentiële infrastructuur van België. Bovendien zijn veel regio’s en economische activiteiten in Europa afhankelijk van de logistieke keten in België en omgekeerd. De haven van Antwerpen is bijgevolg een onmisbare schakel voor de bevoorrading van België én van een groot deel van Europa.
 
Goederen en werknemers in essentiële sectoren, in bezit van een bewijs van de werkgever, zullen de grenzen over kunnen blijven gaan. Op deze manier wordt de continuïteit van de haven van Antwerpen gevrijwaard en de logistieke keten en het vervoer van goederen vanuit België naar de rest van Europa en omgekeerd veiliggesteld.

 

Green lanes

Door de huidige vertragingen aan de EU-binnengrenzen, wordt alles in het werk gezet om goederenvervoer zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarom heeft de EU besloten om 'green lanes' te creëren voor vrachtwagens, wat inhoudt dat het oversteken van de grens niet meer dan 15 minuten mag duren en dat de 'green lanes' toegankelijk zullen zijn voor alle types goederen. Bovendien moeten alle lokale overheden de beperkingen opschorten en het papierwerk voor grensarbeiders verminderen.

 

 

Voor meer informatie: