Haven van Antwerpen operationeel dankzij jou!

Dinsdag 24 03 2020

Om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan kondigde de regering speciale maatregelen aan. Daarbij is het van cruciaal belang dat de belangrijkste sectoren blijven draaien. Daarom rekenen wij ook op jou om Port of Antwerp als leverancier van het land volledig operationeel te houden.

 

De haven van Antwerpen is essentieel voor de bevoorrading van heel België. Het is dus van cruciaal belang dat ze blijft werken. Daarom richtte de haven de COVID-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen op. Die grens- en sectoroverschrijdende werkgroep komt wekelijks samen en brengt de werking van de hele haven in kaart. Dat de haven 100% operationeel blijft, is de grootste prioriteit.
 
Maximale toegang
De taskforce stelt echter vast dat onder meer leveranciers van levensmiddelen, bunkeroperaties of  bijvoorbeeld surveyors soms de toegang worden geweigerd. Port of Antwerp vraagt bedrijven in het havengebied dan ook met aandrang om hen maximaal toegang te verlenen, met in achtname van de social distancing- maatregelen, om zo de goede werking van de hele keten te garanderen en de haven operationeel te houden.
 
Momenteel is er voldoende mankracht om ladingen te behandelen en chauffeurs rijden zonder al te veel oponthoud af en aan. Wanneer er binnenkort toch te weinig medewerkers beschikbaar zijn, heeft de haven een terugvalscenario om alsnog de goederenstroom intact te houden.
 

Bemanningswissel in Belgische havens

Verandering van bemanning in Belgische havens is op dit moment moeilijk, vanwege de reisbeperkingen in België en andere Europese landen. Verschillende landen wereldwijd aanvaarden geen reizigers uit EU-landen. Bemanningsleden mogen het schip nog steeds verlaten tijdens hun verblijf in een Belgische haven. Ze moeten echter wel voldoen aan de huidige Belgische maatregelen. Voor meer informatie, zie de instructies van de FOD Mobiliteit en Vervoer.
 

Contact

Meer info over het coronavirus en de invloed op de haven vind je op: https://www.portofantwerp.com/nl/coronavirus

Heb je nog vragen? Dan kan je die stellen via corona@portofantwerp.com.