Havenbedrijf Antwerpen stapt mee in het PRIME Partnership in Sustainable Transformation aan de AMS (Antwerp Management School)

Maandag 18 12 2017

AMS heeft een eerste leerstoel voor duurzame transformatie in Antwerpen opgericht en doet dit dankzij de samenwerking met 3 partners BASF Antwerpen, het Havenbedrijf Antwerpen en Randstad België.
Antwerp Management School (AMS) kondigt hiervoor de benoeming aan van dr. Wayne Visser als de eerste leerstoelhouder in duurzame transformatie (Sustainable Transformation) op wereldvlak. Hiermee versterkt AMS haar langdurige engagement om de leiders van de toekomst voor te bereiden op de globale uitdagingen waar we voor staan.

Professor Visser zal, naast toegepast onderzoek, corporate leadership groups oprichten om duurzame transformatie op vlak van veerkrachtige, digitale, toegankelijke-, circulaire en welzijnseconomieën te bevorderen.

De ontwikkeling van een nieuwe Master in Sustainable Transformation staat eveneens op de agenda, alsook blended learning- en op-maat-gemaakte programma’s voor bedrijven. Deze ontwikkelingen ondersteunen de implementatie van de Principles for Responsible Education (PRME) van de Verenigde Naties die AMS heeft ondertekend.

 

 

 

Wereldwijd gerenommeerd

Professor Visser wordt alom geprezen als global thought leader in duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Hij is erkend als een top 100 thought leader in Trustworthy Business en een top 100 leider in mondiale duurzaamheid. Bovendien ontving hij de Global CSR Excellence & Leadership Award. Zijn werk als een strategieanalist, duurzaamheidsadviseur, MVO-expert, futurist en professioneel spreker heeft hem voor meer dan 150 klanten al naar 74 landen gebracht in de voorbije 30 jaar.

Wayne Visser: “Ik ben enthousiast over deze nieuwe rol. Duurzame transformatie en geïntegreerde waarde zijn de voedingsbodem van een positieve, door oplossingen gedreven aanpak van onze mondiale uitdagingen. Het erkent dat de MVO- en duurzame bedrijfsagenda is verschoven naar het transformeren van ons economisch systeem, het heroverwegen van onze bedrijfsmodellen en het herontwerpen van onze producten en diensten. Dit is de volgende industriële revolutie.”

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf Antwerpen: “Onze havengemeenschap heeft reeds enkele jaren geleden koers gezet naar een toekomst die uitgebouwd wordt rond duurzame economische modellen. We zijn ervan overtuigd dat dit transitieproces de elementen bevat die ons zullen helpen om een antwoord te bieden op de mondiale, maar ook lokale uitdagingen die zich vandaag aftekenen, zoals de klimaatproblematiek, mobiliteit en digitalisering. Met de benoeming van Wayne Visser als leerstoelhouder in duurzame transformatie trekken we in Antwerpen een indrukwekkende spreker en thought leader aan, die voor de nodige inspiratie zal zorgen.”

Wouter De Geest, CEO van BASF: “Iedereen een leefbare toekomst bieden met een toegenomen levenskwaliteit, dat is de grote uitdaging waar we als maatschappij voor staan. De chemie heeft daar een grote verantwoordelijkheid en bijdrage in. Daarom zet BASF al jarenlang in op het verduurzamen van haar productieketens en haar producten door innovatie. Maar we kunnen dit niet alleen, hiervoor is interactie noodzakelijk over sectoren en sociale groeperingen heen. Als stichtend lid van de Chair on Sustainable Transformation van AMS binnen de overkoepelende structuur van het ‘Antwerp Knowledge Center on Sustainability’ van de Universiteit Antwerpen/AMS, willen we samenwerken met prof. Wayne Visser om de transformatie te stimuleren via leadership groups en door de integratie van duurzaamheid in alle curricula van de studenten van AMS en UAntwerpen.”