Havenbedrijf Antwerpen zoekt nieuwe investeerder voor Churchill site

Publication date: 
04 Mei 2017

ERS vraagt meer tijd voor project WtC installatie in Antwerpen

Het Havenbedrijf Antwerpen en Energy Recovery Systems Company Ltd. (ERS) hebben in gezamenlijk overleg besloten om de optie van ERS op de Churchill site te annuleren. ERS heeft aan het Havenbedrijf aangegeven dat het meer tijd nodig heeft om de mijlpalen te behalen die door het Havenbedrijf waren opgelegd. Als gevolg daarvan vervalt de optie op de Churchill site die ERS vorig jaar kreeg van het Havenbedrijf. ERS blijft echter verder werken aan het project van de Waste-to-Chemicals (WtC) installatie die het in de haven van Antwerpen wil realiseren.
Het Havenbedrijf gaat nu op zoek naar een nieuwe investeerder voor de 88 ha tellende site aan het Churchilldok en zal daarvoor een nieuwe internationale marktbevraging lanceren.

Van Bevrijdings- naar Churchilldok
In mei 2015 maakte ERS bekend dat het een grootschalige productie van groene ammoniak en groene ureum (kunstmest) wilde opstarten in de Antwerpse haven, goed voor een investering van 3,7 miljard euro en een potentiële tewerkstelling van 900 FTE. Naast de vele integratiemogelijkheden met het Antwerps industrieel platform, zou de WtC installatie – die afvalstromen als grondstof gebruikt – ook een belangrijke stap betekenen in de ontwikkeling van een circulaire economie.

Aanvankelijk werd het Bevrijdingsdok beschouwd als mogelijke vestigingslocatie. Voortschrijdend inzicht deed beide partijen beslissen dat de voormalige Opel site aan het Churchilldok een meer geschikte locatie zou zijn voor het project. Het Bevrijdingsdok is immers een diepzeedok waarvoor ook andere investeerders interesse hadden getoond. Voor deze partijen was een directe toegang tot het water met voldoende diepgang essentieel voor de levensvatbaarheid van hun projecten. Ondertussen tekende onder meer de groep SEA-Invest concessie-overeenkomsten voor de bouw van een nieuwe tankterminal en een onafhankelijke containerterminal aan het Bevrijdingsdok.

Mijlpalen en deadlines
In mei 2016 verkreeg ERS een optie op de Churchill site. Op dat moment had PwC, op vraag van het Havenbedrijf, het dossier van ERS reeds grondig doorgelicht. PwC bevestigde aan het Havenbedrijf de intrinsieke waarde van een project uit de circulaire economie voor de Antwerpse haven, maar stipte tegelijkertijd een aantal aandachtspunten in het dossier aan. Zo moest er meer duidelijkheid komen over de technische projectpartners, de financiering van het project en de leveringszekerheid en de kwaliteit van het niet-recycleerbaar afval en de impact op de bestaande afvalverwerkingssector. Het Havenbedrijf besliste daarom om het verkrijgen van de optie te koppelen aan het verduidelijken van deze aandachtspunten, die vertaald werden in mijlpalen die moesten gerealiseerd worden tegen afgesproken deadlines.

Gaandeweg werd steeds duidelijker dat het projectmanagement van ERS onvoldoende in staat was om de antwoorden aan te leveren op de momenten dat ze gevraagd werden. Tijdens de jongste raad van bestuur (13 maart, nvdr) werd daarom beslist om ERS, dat op een aantal punten vooruitgang had geboekt, maar op een aantal andere duidelijk achterwege bleef, tot 8 mei de tijd te geven om een finaal dossier op te leveren. Op 17 april liet ERS officieel weten niet aan deze timing te kunnen voldoen.

Op zoek naar nieuwe investeerder
Het Havenbedrijf gaat nu op zoek naar nieuwe investeringen voor de Churchill Industrial Zone. Het uitgangspunt van deze zoektocht blijft het aantrekken van een industriële investeerder die kan zorgen voor een hoge mate van tewerkstelling en toegevoegde waarde.

Aangezien de voormalige fabrieksgebouwen op deze site al geruime tijd leeg staan en daardoor een ideale trekpleister vormen voor vandalisme, diefstallen en inbraken, heeft het Havenbedrijf recent beslist om de bedrijfsruimtes te laten slopen. Als alles volgens plan verloopt, zal eind dit jaar gestart worden met de sloopwerken die ongeveer een jaar in beslag zullen nemen.

ERS in Antwerpen 

ERS zal het Waste-to-Chemicals project verder blijven ontwikkelen waarbij bijzondere aandacht zal gaan naar het vermijden van emissies (onder meer CO2) en het valoriseren van nevenstromen. Deze ontwikkeling zal ERS deels leiden vanuit haar op te richten Belgische vennootschap. Wanneer het project voldoende gerijpt is, plant ERS zich opnieuw te melden bij het Havenbedrijf Antwerpen om te onderzoeken of het project nog ingepast kan worden binnen het Antwerpse havengebied.