Havenbedrijf beslist om Royerssluis te renoveren als binnenvaartsluis

Publication date: 
26 Feb 2018

Het Havenbedrijf ontving de voorbije weken veel vragen en bedenkingen m.b.t. de toekomst van de Royerssluis. Hieronder kan je de resultaten van dit intensief overleg nalezen.

Werkzaamheden ten bate van veiliger fietsverkeer

Momenteel zijn er werken aan de gang aan de Royerssluis om de veiligheid van het fietsverkeer op en rond de sluis te verbeteren. Hierdoor is de sluis gesloten. 

Meer info over de werkzaamheden t.b.v. veiliger fietsverkeer en kaartje met verkeerssituatie

Sluis opnieuw open met spertijden vanaf half april 

Midden april zal de sluis opnieuw geopend worden. Om een veilig fietsverkeer over de sluis te blijven garanderen, zullen vanaf dan tijdens de spitsuren spertijden gehanteerd worden. Op volgende tijdstippen zal de sluis dus niet door de binnenvaart gebruikt kunnen worden :

  • van 6u30 tot 9u
  • van 15u30 tot 18u

De tijdsstippen werden gekozen in functie van de shiftwissels van havenarbeiders enerzijds en de schooltijden van de Hoge Zeevaartschool anderzijds. Na één maand zullen we, samen met vertegenwoordigers van de binnenvaartsector, de impact van deze spertijden evalueren. 

Renovatie als binnenvaartsluis

Er werd de voorbije weken ook druk gespeculeerd over de toekomst van de sluis. Het Havenbedrijf heeft beslist om de Royerssluis te renoveren als binnenvaartsluis. Door de veranderde situatie aan de andere sluizencomplexen in de haven, is zeevaart in het zuidelijke deel van de haven via de Royerssluis niet langer noodzakelijk. De zeeschepen kunnen in de andere sluizencomplexen terecht. Een intensieve meetcampagne tijdens en na de huidige werkzaamheden en regelmatig overleg met de binnenvaartsector zullen een beter zicht bieden op het effectieve gebruik van de Royerssluis. Op basis daarvan zal de precieze configuratie van de nieuwe sluis worden uitgewerkt. 

Werken voor de Oosterweelverbinding

De timing van de renovatie zal afgestemd worden op die van de werken voor de Oosterweelverbinding. Deze werf, die ten vroegste in 2020 zal starten, bevindt zich vlakbij de Royerssluis. Door een goede afstemming van de beide werven en in overleg met de binnenvaartsector worden de hinder voor het wegverkeer en binnenvaart alsook de noodzakelijke tijdelijke sluiting van de Royerssluis zoveel mogelijk beperkt. 

 

Wie op de hoogte wil blijven van operationeel nieuws mbt binnenvaart, kan zich inschrijven op deze specifieke nieuwsbrief.