Havenbedrijf brengt herkomst en bestemming vrachtwagenverkeer opnieuw in kaart

Publication date: 
16 Maa 2016

Het Havenbedrijf Antwerpen start volgende week met een grootschalige verkeerstelling om het wegtransport in en rond de haven in kaart te brengen.

Om de telling mogelijk te maken worden deze week op een aantal punten in de haven en een aantal hoofdwegen van en naar Antwerpen camera’s geïnstalleerd die het vrachtwagenverkeer op deze punten zullen registreren. Om de resultaten te kunnen vergelijken met de vorige tellingen, wordt de registratie afgerond voor 1 april, zodat de kilometerheffing voor vrachtwagens die dan wordt ingevoerd, geen effect zal hebben op de resultaten. 

Verkeersstudie

De registratie kadert in een verkeersstudie van het Havenbedrijf, die de haveninterne logistiek en de afwikkeling van het vrachtwagenverkeer in de haven en op de hoofdwegen van en naar het Antwerpse havengebied in kaart wil brengen. Uit vorige tellingen, die in 2006 en 2011 werden uitgevoerd, bleek dat de verkeersdrukte op de Antwerpse wegen slechts in zeer geringe mate toe te wijzen is aan havengebonden verkeer: slechts 4,6% van het verkeer op de wegen rond Antwerpen kan als havengerelateerd vrachtverkeer worden beschouwd. De huidige telling is dan ook bedoeld als een actualisatie van de gegevens die toen werden verzameld.

Telpunten 

De telpunten zijn voorzien langs alle in- en uitvalswegen in de haven, zoals onder meer de Scheldelaan, de Liefkenshoektunnel en het complex Waaslandhaven, maar er worden ook registraties uitgevoerd op een aantal hoofdwegen, zoals de E34, de E19 en de A12, en aan de grensovergangen met Frankrijk (E17) en Nederland (E34 en E19). In totaal wordt er op 23 locaties registraties uitgevoerd. De resultaten van de telling worden vlak voor de zomervakantie verwacht.