Havenbedrijf centraliseert operationele en onderhoudsdiensten

Publication date: 
16 Maa 2017

Site aan kaai 602-612 wordt technische en nautische cluster

Na de centralisatie van de administratieve diensten in het nieuwe Havenhuis, maakt het Havenbedrijf Antwerpen werk van de centralisatie van de operationele en onderhoudsdiensten. Op een site aan kaai 602-612 is eind januari gestart met de bouw van een aantal nieuwe gebouwen en werkhuizen waar het personeel van het sleepbedrijf en varende werktuigen een nieuw onderdak zal vinden. Ook de centrale werkplaats van het Havenbedrijf verhuist mee. Dat het op de nieuwe site niet meteen mogelijk is om vaste droogdokken te voorzien, nodig voor het onderhoud van de vloot, wordt opgelost door de aankoop van twee drijvende droogdokken.

In totaal zullen er zo’n 500 medewerkers van het Havenbedrijf tewerkgesteld worden aan kaai 602-612. Voor dit centralisatie- en optimalisatieproject werd een totaal projectbudget van 50,1 miljoen euro goedgekeurd. 

Nieuwe centrale locatie

De centrale werkplaats van het Havenbedrijf, gekend als Algemeen Werkhuis Noord (AWN), bevindt zich momenteel op de droogdokkensite op het Eilandje. De eerste droogdokken op de site werden meer dan 150 jaar geleden gebouwd. Een deel van de site is beschermd als cultureel erfgoed.

Het havengebied is intussen uitgebreid naar het noorden waardoor de centrale werkplaats nu niet meer gunstig gelegen is. Bovendien krijgt het hele Eilandje een andere bestemming, los van de haven, en ook de site van AWN wordt overgedragen aan de stad.

Daarnaast wil het Havenbedrijf een aantal van zijn taken optimaliseren en de dienstverlening naar de klanten toe verbeteren. Het Havenbedrijf maakt immers deel uit van een concurrentieel landschap waarin dienstverlening performant en kostenefficiënt moet zijn. Beide elementen samen hebben geleid tot een intensieve oefening die uitmondt in de centralisatie van de operationele diensten aan kaai 602-612.

Technische en nautische cluster

De bestaande gebouwen op kaai 602 worden afgebroken. Op de site kaai 602-612 komen er drie grote, nieuwe infrastructuren: een centrale werkplaats (technische cluster), een nautisch gebouw (nautische cluster) en twee drijvende droogdokken. Deze hebben een lengte van respectievelijk 45 en 55 meter en een invaarbreedte van 23 meter, waar schepen met een maximale diepgang van 7 meter kunnen drooggezet worden. 

Ook de scheepvaartpolitie, die momenteel gevestigd is aan de Oosterweelsteenweg te Antwerpen, zal op termijn haar intrek nemen op de site. In samenwerking met de Regie der Gebouwen wordt de site uitgebreid met de bouw van een administratief en logistiek complex voor de scheepvaartpolitie. 

Timing: 2017 tot 2019

De oplevering van de drijvende droogdokken is gepland tegen juli 2017. De centrale werkplaats moet eind 2017 af zijn, het nautisch gebouw volgt in april 2019. Reeds in mei verhuizen een aantal personeelsleden naar kaai 602, waar ze tijdelijk worden ondergebracht in mobiele units. Hun huidige locatie aan kaai 128 wordt immers in concessie gegeven aan Zuidnatie. Dat bedrijf heeft dringend nood aan een extra gate en extra ruimte om de huidige verkeersproblemen omwille van hun aanschuivende vrachtwagens in de Vosseschijnstraat op te lossen. 

 

Download aanvullend beeldmateriaal (Copyright Havenbedrijf Antwerpen)