Havenbedrijf neemt Nationale Maatschappij der Pijpleidingen over

Publication date: 
22 Nov 2017

Het Havenbedrijf Antwerpen neemt de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) over van de huidige aandeelhouders Ackermans & van Haaren en Electrabel . Met de overname verwerft het Havenbedrijf het beheer van en de eigendom over 720 kilometer pijpleidingen die voor 90% verbonden zijn aan de activiteiten van de (petro)chemische bedrijven in de haven van Antwerpen en in het achterland. Het Havenbedrijf betaalt 44 miljoen euro voor de aandelen van NMP.

“Pijpleidingen zijn voor de chemische industrie en de olieraffinagesector dé transportmodus bij uitstek. Door hen de toegang te verzekeren tot een pijpleidingennetwerk dat open staat voor alle gebruikers, winnen we op minstens twee fronten: de aanwezigheid van deze voor België en Vlaanderen economisch belangrijke sector in de haven wordt verder verstevigd, maar ook de vele logistieke stromen binnen en buiten het havengebied verankeren zich verder in en rond Antwerpen”, verklaart Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf, de overname. “Bovendien zijn pijpleidingen de meest milieuvriendelijke, energie-efficiënte en veilige transportmodus en staan ze garant voor het helpen realiseren van groeimogelijkheden in het kader van de energietransitie waarin we met ons uniek platform een sleutelrol opnemen”, stipt Vandermeiren verder aan. 

NMP-pijpleidingennetwerk 

De huidige portefeuille van NMP is voor het grootste deel geconcentreerd in en van/naar de Antwerpse haven. NMP haalt vandaag dan ook 86% van haar inkomsten uit 600 kilometer pijpleidingen binnen de haven of uit leidingen die de Antwerpse clusterbedrijven verbinden met petrochemische bedrijven in de Kempen en Feluy. Nog eens 11% komt uit joint-ventures die 117,5 km pijpleiding beheren, waarvan 67,8 km binnen de haven van Antwerpen. 

Door de NMP pijpleidingen gaan vandaag vooral ethyleen en propyleen en technische gassen voor afnemers in de haven en in het achterland. 

Modal shift

De NMP is in 1978 opgericht door de Belgische Staat met als doel de coördinatie op te nemen van het Belgische pijpleidingennet voor het transport van petrochemische producten. De aandelen van het bedrijf waren tot vandaag voor 75% in handen van Ackermans & van Haaren en voor 25% van Electrabel.

Omdat pijpleidingentransport een belangrijke schakel is in de kostefficiënte logistieke ketens van de talrijke (petro)chemische bedrijven die in de haven gevestigd zijn, was het Havenbedrijf uitermate geïnteresseerd in de opportuniteit om de aandelen van NMP over te nemen. “Onze clusterbedrijven bevestigen het belang van pijpleidingen, maar de hoge initiële investeringskost is vaak een drempel om effectief over te schakelen op pijpleidingentransport”, verduidelijkt Jacques Vandermeiren. “Omdat we écht werk willen maken van de modal shift, waarbij goederen worden vervoerd via duurzame transportwegen zoals het spoor en de binnenvaart, maar ook via pijpleidingen, nemen wij niet alleen het beheer van dit pijpleidingennetwerk over maar willen we de kennis en expertise van het NMP-personeel aanwenden om dit netwerk nog verder uit te breiden. Zo kunnen onze huidige en toekomstige chemische bedrijven op een laagdrempelige manier gebruik maken van pijpleidingen, wat voor hen de meest duurzame keuze is.” 

Energietransitie

In de nabije toekomst zullen pijpleidingen ongetwijfeld een belangrijke rol vervullen in het realiseren van de energietransitie. Pijpleidingen kunnen namelijk ook gebruikt worden voor het transport van bijvoorbeeld waterstof en CO2, maar zijn ook essentieel voor het aanleggen van warmtenetten.