Havenonderrichtingen HKD herziening juni 2017

Publication date: 
23 Jun 2017

De Havenonderrichtingen HKD worden door de Havenkapteinsdienst halfjaarlijks herzien. De Havenonderrichtingen dienen als leidraad voor het toepassen van de politieverordening. De samenhang tussen de Gemeentelijke Havenpolitieverordening (GHPV) en de Havenonderrichtingen blijft gewaarborgd door de op elkaar afgestemde nummering. De Havenonderrichting verwijst qua nummering altijd naar het desbetreffende artikel uit de GHPV en omgekeerd.

De Havenonderrichtingen dienen als leidraad voor het toepassen van de politieverordening. De samenhang tussen de Gemeentelijke Havenpolitieverordening (GHPV) en de Havenonderrichtingen blijft gewaarborgd door de op elkaar afgestemde nummering. De Havenonderrichting verwijst qua nummering altijd naar het desbetreffende artikel uit de GHPV en omgekeerd.

Verder wordt er ook in de Havenonderrichtingen HKD herziening juni 2017 via een URL verwezen naar standaardformulieren van de Havenkapiteinsdienst (HKD), die steeds overgemaakt moeten worden aan het loket toelatingen van HKD, nl.: Toelatingen.HKD@portofantwerp.com.

Voor verdere informatie over de GHPV, de Havenonderrichtingen en bijhorende formulieren kan u ons bereiken op het centraal telefoonnummer: +32 3 229 68 00.

Alle gewijzigde teksten uit herziening juni 2017 worden in een paarse kleur weergegeven.

Aan de GHPV werden geen wijzigingen aangebracht, enkel de link naar de Havenonderrichtingen (op de laatste bladzijde van de GHPV), die naar de meest recente versie van de Havenonderrichtingen verwijst, werd aangepast.

De GHPV juni 2017, Havenonderrichtingen juni 2017 en formulieren vindt u terug via onderstaande link:

http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/regulation