Havens ondersteunen aanwijzing Noord- en Oostzee als stikstof-emissiebeheersgebieden

Publication date: 
24 Okt 2016

Het Maritime Environment Protection Committee (MEPC) van IMO zal zich deze week buigen over het invoeren van een NOx Emission Control Area (NECA) in de Noordzee en de Baltische Zee vanaf 2021. De havenbedrijven van Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Le Havre en Bremen/Bremerhaven steunen de aanvraag door beide regio’s ten volle en roepen alle MEPC leden op om ze goed te keuren.

Europese havens staan onder grote druk om hun milieu-impact zo veel mogelijk te beperken. Dat is in het bijzonder het geval voor havens in de buurt van woonkernen en/of beschermde natuurgebieden. Waar de laatste jaren grote inspanningen werden geleverd om de emissies aan landzijde terug te dringen, is dit tot nu toe minder het geval aan scheepszijde.

Uitgebreid studiewerk heeft aangetoond dat het invoeren van een NECA een kostefficiënte piste vormt voor het beperken van de schadelijke stikstofuitstoot van de scheepvaart en diens impact op woon- en natuurgebieden. De goedkeuring van een NECA in de Noordzee en Baltische Zee vanaf 2021 zal nieuwbouwschepen vanaf die datum verplichten te voldoen aan de Tier III-norm, die een reductie van 75% in de stikstofuitstoot toelaat tegenover de Tier II-norm. Verschillende technologieën zijn beschikbaar om te voldoen aan de strengere uitstootnormen in zo’n NECA, waaronder het varen op LNG of het gebruik van selectieve catalytische reductie of uitlaatgasrecirculatie. Een goedkeuring in MEPC geeft de sector duidelijkheid en laat alle betrokkenen toe om zich voor te bereiden op de toekomstige regelgeving.

Het invoeren van wereldwijde standaarden door de IMO vormt een van de belangrijkste bouwstenen voor het reduceren van de emissies van de scheepvaartsector. De havenbedrijven van Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Le Havre en Bremen/Bremerhaven spreken dan ook hun actieve steun uit voor dit initiatief, en vertrouwen erop dat ook de leden van MEPC met hun goedkeuring zullen bijdragen aan een schonere en meer duurzame toekomst voor de internationale scheepvaart.