Havens van Antwerpen en Zeebrugge starten onderhandelingen

Dinsdag 29 10 2019

De havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge hebben groen licht gegeven voor het opstarten van onderhandelingen met het oog op de (gefaseerde) opbouw van een mogelijke fusie tussen de twee havens. De besturen namen deze beslissing op basis van de bevindingen van een complementariteits- en robuustheidsonderzoek van het externe consultancybureau Deloitte en Laga.

 

Complementariteitsonderzoek

 
Sinds begin 2018 voeren de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge constructieve gesprekken met het oog op intensievere samenwerking. Deze gesprekken vormden de aanleiding voor het gunnen van een gezamenlijk economisch complementariteits- en robuustheidsonderzoek aan het consultancybureau Deloitte en Laga. 
Volgens de conclusie van dit onderzoek zijn de havens in hoge mate complementair, en zorgt verregaande samenwerking voor een verankering van werkgelegenheid. Daarnaast laat de samenwerking toe sneller en beter in te spelen op toekomstige uitdagingen zoals schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering.
 

Opstart van onderhandelingen

 
Port of Zeebrugge en Port of Antwerp zijn bereid om onderhandelingen met het oog op een (gefaseerde) opbouw van een mogelijke fusie formeel op te starten. Verwachting is dat het gehele traject twee jaar zal duren. Dirk De fauw, voorzitter van de Raad van Bestuur van de haven van Zeebrugge: “De ambitie van beide havenbesturen is om een Main Port van A tot Z te vormen die toekomstbestendig is.”