Impact corona op haven van Antwerpen

Vrijdag 10 04 2020

Als gevolg van deze pandemie is er op mondiale schaal sprake van disrupties in de globale productie- en logistieke ketens. De haven van Antwerpen is een internationaal knooppunt van goederenstromen en zal hier dus ook de gevolgen van merken. De impact van de crisis op het eerste kwartaal is eerder beperkt, maar zal zichtbaar worden in het tweede kwartaal door geschrapte afvaarten, het stilvallen van belangrijke industriesectoren in West-Europa zoals de automobielsector en wijzigende consumentenpatronen. 

 

Het is echter koffiedik kijken wat de uiteindelijke impact zal zijn op de globale economie en dus ook op de goederenstromen in de haven van Antwerpen. Veel zal afhangen van hoe snel de industrie opnieuw kan opstarten en het consumentenvertrouwen zich herstelt. Port of Antwerp houdt samen met Alfaport-Voka de vinger aan de pols bij alle havenbedrijven om de situatie op te volgen en indien nodig maatregelen te treffen.

 

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “Door haar wereldwijde connectiviteit en diversiteit aan goederenstromen is Port of Antwerp minder afhankelijk van specifieke markten. Daarnaast beschikt de haven over enorme hoeveelheden opslagcapaciteit die als het ware een buffer voor de economie en een snellere heropstart van de industrie en de consumptie in België en een deel van Europa mogelijk maken.”

 

Annick De Ridder, havenschepen: “Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de corona uitbraak blijft de haven van Antwerpen 100% operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. Dat is te danken aan de inspanningen van de hele havengemeenschap van werknemers en werkgevers. Alle ketenpartners blijven de situatie permanent monitoren en indien nodig bijsturen. Zo kan de haven van Antwerpen blijven inspelen op de wisselende vragen van de markt. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik enorm dankbaar ben voor iedereen die de haven doet draaien. ”