Extra investeren in havenmobiliteit

Maandag 18 12 2017

Dit najaar werd er door het Havenbedrijf Antwerpen een flink tandje bij gestoken om op zo veel mogelijk manieren de haven op een vlotte manier bereikbaar te houden voor goederen en personen. 

Zo verscheen er afgelopen maand een actieplan voor de binnenvaart, heeft het Havenbedrijf een mobiliteitsmanager aangesteld en worden er samen met het bedrijfsleven al meer dan een jaar dialoogsessies georganiseerd om samen na te denken over de verbetering van de mobiliteit voor werknemers en goederen. Op 7 december organiseerde het Havenbedrijf een intermodaal event waarin zeven projecten werden bekendgemaakt die een tijdelijke, financiële opstartsteun krijgen om de mobiliteit in de haven te optimaliseren.

250.000 minder vrachtwagens

Het Havenbedrijf lanceerde dit voorjaar een projectoproep om het vrachtverkeer, dat verbonden is aan de activiteiten van de Antwerpse haven, vlotter te laten verlopen. Het Havenbedrijf Antwerpen investeert 1,4 miljoen euro in 7 geselecteerde projecten (lees die allen samen zullen zorgen dat er jaarlijks 250.000 minder vrachtwagens over de weg zullen rijden.

Tom Verlinden, mobiliteitsmanager: “Tijdens dit intermodaal event hebben we nogmaals willen onderstrepen dat het Havenbedrijf uitermate goed geplaatst is om mee te helpen het mobiliteitsprobleem op te lossen. We willen niet bestempeld worden als een deel van het probleem, aangezien het vervoer in en rond Antwerpen slechts gedeeltelijk is toe te wijzen aan de havenactiviteiten, maar we willen wel mee helpen zorgen voor een oplossing.”

 

 

 

 

 

De 7 projecten zijn gericht op een modal shift en efficiëntieverhogende maatregelen:

  • meer maritieme containers naar het spoor door het aanbieden van nieuwe spoorproducten (Stuttgart, Bratislava, Luik)
  • meer via de binnenvaart (een reeferplatform in Wielsbeke, hybride schepen tussen Zuid-Nederland en Antwerpen, efficiënter binnenvaartvervoer langs het kanaal Brussel-Schelde, tussen Noord-Frankrijk en Antwerpen),
  • het verminderen van lege ritten met de vrachtwagen.

Meer weten over de 7 projecten

Blijvende awareness creëren

Tom Verlinden: “Tijdens het intermodaal event hebben we iedereen bedankt die inspanningen heeft geleverd om meer goederen over te hevelen van de weg naar spoor en binnenvaart. We hebben ook benadrukt dat het een voortdurende inspanning zal vergen en de aanwezigen gevraagd om te blijven nadenken over alternatieven. Zelf zet het Havenbedrijf maximaal in op spoor en binnenvaart. We organiseren workshops met binnenvaart- en spooractoren. Daaruit is bijvoorbeeld het actieplan binnenvaart ontstaan, waarbij we ons gaan concentreren op een doorgedreven digitalisering, verbeterde planning en het bundelen van de goederenstromen. Wat het spoorvervoer betreft, zien we nog heel wat groeimarges en zullen we vooral inzetten op de vereenvoudiging van de ‘last mile’.”


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliteitsprojecten voor personenvervoer

Tom Verlinden hoopt volgend jaar vier projecten uit te kunnen rollen die ook de werknemers van de bedrijven in de haven zullen verleiden om hun wagen thuis te laten voor het woon-werktraject. “Heel concreet start er in het voorjaar een fietsbus tussen de Tijsmanstunnel en de Liefkenshoektunnel, waardoor het fietsen tussen linker- en rechteroever veel aantrekkelijker zal worden. Ook worden de enkele zware kruispunten van het fietspadennetwerk in de haven aangepakt. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de dienstregeling van De Waterbus kan uitgebreid worden en onderzoeken we synergiemogelijkheden van de bestaande collectieve busdiensten van de bedrijven in de haven. En tenslotte is ook de last mile voor het personenvervoer belangrijk. Daarom bekijken we de mogelijkheid van een collectief fietssysteem, gecombineerd met het openbaar vervoer.