Terugblik achterlandtransport

Vrijdag 22 01 2021

De haven toegankelijker maken en bereikbaar houden is één van de strategische prioriteiten van Port of Antwerp. In 2020 zijn heel wat acties op touw gezet om de alternatieven voor wegtransport te versterken. Tom Verlinden (Mobility Manager Port of Antwerp) blikt tevreden terug op 2020.

Modal shift 2030: van wegvervoer naar andere modi 

Tom Verlinden (Mobility Manager): “Alles draait bij ons rond de BRaiNS-gedachte. Daar hebben we dit jaar heel sterk op ingezet. BRaiNS staat voor Barge, Rail, Night logistics en Shortsea. Alle alternatieven dus die we aanbieden om vrachtverkeer op de wegen – en dan vooral overdag – tot een minimum te beperken. We mikken daarbij vooral op het containerverkeer, het grootste en snelst groeiende deel van onze overslag, omdat daar de vrachtwagen voor meer dan de helft van het achterlandtransport instaat. Voor de haven als geheel heeft de binnenvaart een groter aandeel dan het wegvervoer

 

We werken al langer aan die modal shift. Maar natuurlijk spelen de werken aan de Oosterweelverbinding een grote rol. Daarop bereiden we ons goed voor, om verdere fileproblemen te vermijden. Maar 2020 was natuurlijk een zeer atypisch jaar: door de lockdown viel het personenvervoer terug en zagen we nauwelijks files. Wat wel opviel is dat het vrachtvervoer op de snelwegen niet of nauwelijks daalde. Dit toont nog maar eens aan ook aan hoe belangrijk het is om op alternatieven in te zetten.“

 

Door de lockdown en de kalmte op de weg was er minder noodzaak om van trucks af te stappen, dus we zagen geen grote verschuiving. Maar de cijfers blijven stabiel: wie de switch al maakte, is dus tevreden over zijn keuze. 

 

Belangrijke verwezenlijkingen in 2020

“Meest in het oog springen een aantal  belangrijke verwezenlijkingen, zoals extra spoor- en shortseaverbindingen en de opening van de grootste terminals ’s nachts. Daarnaast hebben we ook voor de tweede keer onze Intermodal Marketplace georganiseerd, een beurs – dit jaar virtueel – waarbij we logistieke spelers matchen met transportbedrijven om zo de nieuwste verbindingen en transportmogelijkheden te ontdekken. Daar kwamen toch zo’n 500 geïnteresseerden op af. En dan waren er ook nog twee webinars waarbij onze mobiliteitsadviseurs alle mogelijke vragen beantwoordden. Dus het leeft wel enorm.“

 

Lees het volledige interview met Tom Verlinden en het jaaroverzicht goederenmobiliteit 2020. Welk type supply chain manager zou jij zijn? Doe hier de test!