CEO Jacques Vandermeiren: "Ons ambitieuze ondernemingsplan stoomt het Havenbedrijf klaar voor de toekomst"

Donderdag 24 05 2018

Het Havenbedrijf Antwerpen stelt zijn nieuw ondernemingsplan voor. “In een razendsnel veranderende wereld willen wij een veilige thuishaven zijn en een hefboom voor iedereen die kansen ziet en uitdagingen wil aangaan,” vertelt CEO van het Havenbedrijf Antwerpen Jacques Vandermeiren.  Onze pijlers hier- voor zijn een groot aanpassingsvermogen en een sterke focus op innovatie en digitalisering. We werken permanent aan duurzaam toegevoegde waarde en nemen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving.”

De Antwerpse haven, een uitdagend speelveld in een veranderlijke wereld

Het industriële en logistieke havenplatform van Antwerpen is de krachtigste economische motor van ons land. Eén op de zestien Vlamingen werkt in of voor de haven van Antwerpen en het platform genereert 21 miljard EUR aan directe en indirecte toegevoegde waarde – dat is 8,1% van het totaal voor de Vlaamse regio. Als één van de belangrijkste schakels in het handelsverkeer tussen Europa en de rest van de wereld, staat het havenplatform midden in een wereld die in een recordtempo evolueert en soms onvoorspelbaar is.

Jacques Vandermeiren: “We bouwen aan een duurzame toekomst voor de haven. Onze nieuwe missie en visie drukken deze ambitie uit. Onze rol wordt nog scherper gedefinieerd. We zijn niet alleen een gebiedsbeheerder, een operator in de nautische keten en een facilitator, maar ook een community builder. Zo dagen we onszelf uit om medewerkers, klanten en iedereen die betrokken is bij de haven, nog meer te verbinden.

Focus op vijf strategische prioriteiten

Jacques Vandermeiren: “Met een vernieuwd ondernemingsplan dat resultaten wil boeken op vijf strategische prioriteiten brengen we focus. We zijn er van overtuigd dat we de omslag kunnen maken door in te zetten op een aantal strak omlijnde strategische prioriteiten die de rode draad vormen in de agenda van het Havenbedrijf tot 2020.”

De vijf prioriteiten zijn: Duurzame groei, mobiliteit, transitie, safety & security en operational excellence.

Havenbedrijf in transitie

Jacques Vandermeiren: “De medewerkers van het Havenbedrijf vormen een belangrijke sleutel tot succes in deze transitiefase. Met het DeLTa-programma dagen we ze uit om te Durven, te Experimenteren, te Leren en om Anderen te Triggeren. Zo maken we de omslag van een sterk operationele naar een kennisgedreven organisatie.”

Het Havenbedrijf Antwerpen is onlangs uitgeroepen tot Overheidsorganisatie van het Jaar,  een initiatief van EY, De Tijd/L’Echo en BNP Paribas Fortis. De initiatiefnemers drukken daarmee hun waardering en erkenning uit voor doeltreffende en innoverende overheidsorganisaties die burgers en bedrijven ten goede komen.

Jacques Vandermeiren: “Ik vind dat een mooie erkenning voor dit progressie- en veranderingstraject dat we een jaar geleden zijn gestart. Met dat traject willen we het Havenbedrijf en zijn medewerkers wendbaar maken zodat verandering geen bedreiging maar een opportuniteit betekent. Innoveren en samenwerken, zowel binnen als buiten het bedrijf, zijn daarbij cruciaal en vormen de basis voor onze toekomst”.

 

Meer weten? Download hier de executive summary 2018-2020