Matthias is één met de samenleving

Dinsdag 08 01 2019

Kan een zeesluis volledig energieneutraal werken? Ingenieur Matthias Lootens dacht van wel en kwam met een innovatief idee op de proppen: een de hydroturbine. Zo draagt hij bij aan een duurzame haven.

Onderhoudsingenieur Matthias Lootens werkt al acht jaar bij Port of Antwerp en test uit of één zeesluis energieneutraal kan werken. Met dit initiatief werkt hij mee aan onze ambitie om te evolueren naar alternatieve energiebronnen, naast de bestaande technieken wind en zon.

“Port of Antwerp telt zeven zeesluizen, met elk de extra mogelijkheid om het waterniveau in het achterliggende dok te regelen via de zogenaamde afvoerkanalen”, legt Matthias uit. “Met het projectteam onderzoeken hoe we deze gigantische waterstromen in de Kallosluis, als gevolg van de hoog- en laagwaterstanden van de Schelde, kunnen benutten om elektriciteit op te wekken. Het is de eerste keer dat een zeesluis is uitgerust met zo’n systeem.

De testfase zal ons zeer veel leren. Eind januari 2019 volgt een evaluatieperiode. Als de testen succesvol blijken, monteren we een generator en wordt de waterturbine op het elektriciteitsnet gekoppeld. De Kallosluis heeft momenteel een jaarlijks energieverbruik van ongeveer 500 MWh. Afhankelijk van het rendement zal één of meerdere waterturbine(s) er tegen 2020 voor zorgen dat de Kallosluis volledig werkt op waterkracht en we in een verder stadium het overschot van elektriciteit kunnen aanbieden op het havenplatform.

Het is onze ambitie om meerdere sluizen in de haven uit te rusten met waterturbines. Dit proefproject is een eerste stap in die richting. Het is een van de vele mooie initiatieven (naast onder meer walstroom, windmolens, zonnepanelen, ISO50001 … ) waarmee Port of Antwerp de transitie naar een duurzame haven inzet.

Ik vind het fantastisch om een job te doen waar ik in geloof, besluit Matthias. “Ik hoop dat het ook anderen doet nadenken over het energievraagstuk en ons proefproject inspirerend werkt. Iedereen heeft de mond vol dat er andere energievormen moeten worden aangeboord maar échte stappen zetten is niet evident. Port of Antwerp toont met dit project aan dat we een voorbeeldfunctie vervullen en doen dit door concreet stappen te zetten en de nodige budgetten te voorzien.”