Nieuw coördinatiecentrum

Vrijdag 24 04 2020

Port of Antwerp en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) bouwen een nieuw havencoördinatiecentrum. Dat is de verkeerstoren van waaruit de coördinatie van de scheepvaart in de haven van Antwerpen gebeurt. De scheepvaartcoördinatie krijgt zo een digitale make-over en zet een stap richting een duurzame toekomst.

Een veilig en vlot scheepvaartverkeer is een essentieel onderdeel van elke haven. Om dat te blijven garanderen en voortdurend te verbeteren, is transparante scheepvaartcoördinatie en een degelijke samenwerking tussen alle partners van de nautische keten nodig. Het vernieuwde ACC is daarvoor een doorslaggevende factor.

 

Port of Antwerp werkt samen met het MDK de komende maanden aan de blauwdruk van het nieuwe ACC. De nieuwe verkeerstoren zal voortaan alle scheepvaartcoördinatie in de haven samenbrengen in een functionele gemeenschappelijke werkvloer. De combinatie van gedigitaliseerde toepassingen en duurzame infrastructuur maken het project toekomstbestendig. En dat met veiligheid als hoogste prioriteit.

 

Volgens de huidige planning is het nieuwe Antwerp Coordination Center (ACC) tegen eind 2024 operationeel.