Nieuwe dienst: Vessel Traffic Services

Woensdag 17 02 2021

De drukte in het scheepvaartverkeer neemt toe.  Niet enkel op de Schelde, maar ook in de Antwerpse dokken. Port of Antwerp start op 1 maart een nieuwe dienst voor scheepvaartbegeleiding: Vessel Traffic Services (VTS).

Efficiënte scheepvaartbegeleiding

De nieuwe VTS-operatoren en verkeersleiders staan in voor een veilige en efficiënte organisatie van het scheepvaartverkeer achter de sluizen. VTS geeft informatie en advies over de scheepsnavigatie, weersomstandigheden, calamiteiten en mogelijke risico’s. Zo zorgen we voor een vlotte doorstroom van zeeschepen en binnenschepen.

 

Op linker- en rechteroever

De haven wordt gemonitord door middel van drie sectoren verdeeld over het hele havengebied met elk een eigen VHF-kanaal. Vanaf maart start “sector Waasland” op linkeroever. De andere sectoren op rechteroever volgen later in 2021. Het VTS-center krijgt haar thuisbasis in het Antwerp Coordination Centre (ACC) aan de Zandvlietsluis.

 

Contact

Vragen? Je kan het VTS-team bereiken via het e-mailadres VTS@portofantwerp.com.