Nieuwe Gemeentelijke havenpolitieverordening (GHPV) en Havenonderrichtingen

Publication date: 
09 Nov 2018

Herziening 3 van de GHPV, de Havenonderrichtingen en bijhorende formulieren zijn van kracht vanaf 12 november 2018.

De haven en haar maatschappelijke context veranderen voortdurend, waardoor de noodzaak zich aandiende om verschillende artikels uit de GHPV aan te passen en een aantal nieuwe bepalingen op te nemen. Een politiereglement dat beantwoordt aan de gewijzigde omstandigheden en behoeften is van primordiaal belang voor de haven en haar gebruikers.

 

Naast de Politieverordening ondergingen ook de Havenonderrichtingen een derde herziening. Alle gewijzigde teksten worden in een rode kleur weergegeven.

 

De Havenonderrichtingen dienen als leidraad voor het toepassen van de politieverordening. De samenhang tussen de GHPV en de Havenonderrichtingen blijft gewaarborgd door de op elkaar afgestemde nummering. De Havenonderrichting verwijst qua nummering altijd naar het desbetreffende artikel uit de GHPV en omgekeerd.

 

Verder wordt er ook in de Havenonderrichtingen herziening 3 via een URL verwezen naar standaardformulieren van de Havenkapiteinsdienst (zoals bv HKD22), die steeds overgemaakt moeten worden aan het loket toelatingen van HKD, nl.: Toelatingen.HKD@portofantwerp.com.

 

Voor verdere informatie over de verordening en onderrichtingen herziening 3 en bijhorende formulieren kan u ons bereiken op het centraal telefoonnummer: +32 3 229 68 00.

 

Herziening 3 van NOV 2018 van de GHPV, Havenonderrichtingen en formulieren vindt u terug via volgende link: http://www.portofantwerp.com/nl/my-poa/regulation