Nieuwe sluis in Antwerpse haven wordt Kieldrechtsluis

Publication date: 
14 Jan 2016

De nieuwste sluis in de Antwerpse haven, die op 15 april officieel wordt ingehuldigd, krijgt de naam Kieldrechtsluis. Dat heeft een jury vandaag beslist. “De nieuwe sluis ligt op Waas grondgebied, een geografisch kenmerk waar we rekening mee wilden houden bij de keuze van de nieuwe naam”, luidt het bij de jury. Kieldrecht is een deelgemeente van Beveren. Ook de andere sluis op de Linkerscheldeoever, de Kallosluis, is vernoemd naar een deelgemeente van Beveren.

Bovendien was de naam Kieldrechtsluis ook de populairste naam tijdens de campagne die werd opgezet om een nieuwe naam te vinden voor de Deurganckdoksluis, zoals de nieuwe sluis tot op heden heette. Zowel in de eerste als in de tweede fase van de campagne maakten heel wat mensen hun voorkeur voor de Kieldrechtsluis duidelijk. “Rekening houdend met de resultaten van de campagne en met het lokale draagvlak, ligt de keuze voor de Kieldrechtsluis voor de hand”, besluit de jury. De jury was samengesteld uit Marc Van Peel, voorzitter van het Havenbedrijf, Boudewijn Vlegels, voorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever, Marc Van de Vijver, burgemeester van Beveren en Freddy Aerts, hoofd van de afdeling Maritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Campagne Sluis Zonder Naam

De campagne om een nieuwe naam te vinden voor de Deurganckdoksluis startte op 20 september, tijdens de Vlaamse Havendag. In een eerste fase kreeg het publiek de kans om suggesties in te dienen voor een nieuwe naam. De meest populaire inzendingen belandden tijdens de tweede fase op een shortlist waarop het publiek zijn voorkeurstem kon uitbrengen. Tijdens de tweede fase kreeg de uiteindelijke winnaar, de Kieldrechtsluis, nog flink wat concurrentie van de inzending ‘Eugeen Van Mieghem’. “Heel wat mensen zijn deze Antwerpse kunstschilder duidelijk genegen. Daarom hebben we beslist om de bezoekers- en tentoonstellingsruimte in het nieuwe sluisgebouw van de Kieldrechtsluis te vernoemen naar deze kunstschilder”, vult de jury nog aan. 

Nu de sluis een naam heeft, kan de Sluis Zonder Naam campagne worden afgesloten. In de campagne was voorzien dat diegene wiens inzending het uiteindelijk zou halen, een avondcruise door de haven kreeg aangeboden voor 30 personen. Hans Willemsens is de man die als eerste de naam Kieldrechtsluis inzond. Hij zal binnenkort zijn prijs kunnen verzilveren.