NV Railport Antwerpen selecteert B-Logistics als partner voor haar pilootproject Havenspooroperator

Publication date: 
18 Maa 2016

Samen met de spoorwegsector, de industrie en de havengebruikers, wil Railport Antwerpen het verspreid vervoer opnieuw een centrale rol geven in het spoorvervoer. Dit zogenaamd ‘verspreid spoorvervoer’ is essentieel voor de chemische industrie en andere cruciale goederenstromen zoals het staaltransport.

Dagelijks worden er honderden individuele wagons vervoerd tussen het vormingsstation Antwerpen-Noord, de verschillende spoorbundels en de bedrijven in het havengebied. 

Kosten besparen door gezamenlijke havenspooroperator

Railport start nu een pilootproject dat de voordelen van een gespecialiseerde en neutrale havenspooroperator in de praktijk wil uittesten. Deze havenspooroperator zal zich ten dienste stellen van alle spoorwegondernemingen en lokale bedrijven bij de organisatie van het verspreid spoorvervoer in de haven van Antwerpen. In plaats van dat iedere spoorwegmaatschappij zelf voor het rangeren en overbrengen van wagons tot bij de bedrijven en terminals moet zorgen, zal de havenspooroperator daarvoor instaan. 

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia: ‘Voor de chemiesector is het verspreid spoorvervoer erg belangrijk. Het spoor is namelijk een zeer veilige en duurzame transportmodus, ook geschikt voor relatief kleine volumes per bestemming. Dit pilootproject is een stap in de goede richting voor de uitbouw van een gespecialiseerde dienstverlening die aansluit bij de behoeften van de chemiebedrijven in het Antwerpse havengebied. We zijn ervan overtuigd dat een efficiënt vrachtvervoer per spoor de concurrentiekracht van de ondernemingen kan versterken.’

Het rangeren van wagons in het havengebied vereist de inzet van zeer gespecialiseerd materieel en personeel waardoor men vaak met zeer hoge additionele kosten geconfronteerd wordt.

Koen Cuypers, projectleider Havenbedrijf Antwerpen: ‘De bijkomende kosten van het rangeren lopen soms zo hoog op, dat het niet meer interessant is voor een spoorwegmaatschappij om dit nog aan te bieden of voor de klant om van het spoor gebruik te maken. Door sterk in te zetten op een betere bundeling van lading, denken we dit probleem op te kunnen lossen, hetgeen ook kan resulteren in een meer dynamische markt voor lange-afstandtransporten.’

Na een uitgebreide selectieronde, heeft Railport B-Logistics aangesteld als partner voor het uitvoeren van dit pilootproject. B-Logistics zal zijn havenintern transportnetwerk openstellen voor andere spoorwegondernemingen. Samen met Railport zal verder worden onderzocht welke verbeteringen er nog mogelijk zijn om tegemoet te komen aan de wensen van de klanten. Ook de andere spoorwegmaatschappijen, Infrabel, de lokale industrie en havenondernemingen zullen hierbij actief betrokken worden.

Stephan Vanfraechem, directeur Alfaport: ‘Cruciaal is het garanderen van de neutraliteit van de operaties in dit pilootproject. Uiteindelijk ga je als spoorwegonderneming gebruik maken van de diensten van een potentiële concurrent. We hebben zeer veel aandacht besteed aan dit aspect en hiervoor ook harde garanties gekregen van B-Logistics.’ 

Het pilootproject zal effectief van start gaan in april, en dit in een beperkt deel van de haven op rechteroever. De looptijd van het project is twee jaar. Na een evaluatie van de ervaringen, zal later besloten worden of het project naar andere delen van de haven wordt uitgebreid.

Over Railport

NV Railport Antwerpen is een gezamenlijk initiatief van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever, essenscia – de sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences – en Alfaport – het platform van en voor ondernemingen en beroepsverenigingen uit de Antwerpse haven binnen Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland.