Olielek haven van Antwerpen: opruiming morgen afgerond – Europaterminal en Noordzeeterminal deels operationeel

Publication date: 
14 Mei 2020

Het olielek werd deze nacht opgemerkt ter hoogte van de Europaterminal (S869) en heeft zich uitgebreid naar de Noordzeeterminal. Scheepvaart is deels gestremd.

 

Enkel in de nabije omgeving kan de scheepvaart niet plaatsvinden. PSA heeft haar activiteiten ondertussen deels hernomen op de Europa Terminal en de Noordzee Terminal.

 

Samen met het GNA, Brabo en AMT volgen we de situatie van nabij op. Er werd olievervuiling vastgesteld op de kaaien en op schepen die in de omgeving aanwezig waren. Er werd slechts een zeer minieme verontreiniging op het water vastgesteld. Al het nodige wordt ondernomen om de terminals zo snel mogelijk volledig operationeel te krijgen.

 

We verwachten dat de reiniging van water, dokken en schepen nog zeker tot morgenmiddag in beslag zal nemen. De haven blijft, buiten de getroffen terminals, volledig operationeel.

 

Update 15 mei 17u:

 

Olielek haven van Antwerpen: opruiming bijna afgerond

 

De olie is ondertussen bijna volledig opgekuist. Vanavond werken we met onze partners de laatste restanten weg. PSA heeft haar activiteiten hernomen zowel op de Europa Terminal als de Noordzee Terminal.